Zápis ze schůze výboru ČAIK ze dne 23.11.2016 - hotel Diplomat

Přítomni:  Mates M, Štásek J, Želízko M,  Horák D, Branny M, Kovárník T, Pešl L, Bernat I, Kmoníček P, Varvařovský I, Kočka V, Červinka P

Omluven:  Kala P

 

1. Šťásek J -  Shrnutí a vyhodnocení předchozího volebního období , kdy došlo mj. k transformaci PS IK na ČAIK od 1.1.2016

2. Šťásek J -  Národní  radiologické standardy - souvislost s novými kódy a výkony, jednání pokračují.

3. Šťásek J -  Otázka nových kódů a výkonů nadále není dořešena - UZIS není t.č. schopen technicky zajistit změnu kódů do vykazování DRG systému. Mj. byl vytvořen nový společný kód pro nekoronární intervence s pouze odlišným ZUM pro jednotlivé výkony a nově i společný kód pro výkon zobrazení koronárních tepen (IVUS,OCT)

4. Želízko M, Mates M -  Informace o plánovaném Workshopu v IKEM 5-7.4.2017 (středa-pátek). Diskutován současný název versus sympozium, konference a ponechán dosavadní. První den bude znovu diskuze v rámci kulatého stolu s pozváním zástupců MZ, VZP, UZIS, nově pak slavnostní přednáška a ve stejný den i schůze výboru ČAIK. Další dva dny pak celkem sedm bloků po 90 min, živé přenosy z IKEM a Homolky, dvě zahraniční přednášky - TAVI (J.Kováč) a CTO (K.Mashayekhi). Paralerně s hlavním programem je plánována i sesterská sekce 6.4. a další sekce spolu s PS Kardio35. Do konce roku bude upřesněna a připomínkována koncepce jednotlivých bloků (TAVI, MitraClip, CTO, kmen a bifurkace, komplikace koronární a stgrukturální, zobrazovací minimum pro intervenční kardiology (echo,CT,MRI). V plánu je více moderovaných i pro a proti diskuzí, hlasovací zařízení, live in box.

5. Diskutována a navržena do budoucna tvorba odborných vyjádření  - „expertních konsensů“  ČAIK (v plánu je inovovatelná verze v rozsahu cca 3-4 stran, jako první je Ambulantní SKG a PCI, kterou k oponentuře na Workshop a definitivní verzi pak do sjezdu ČKS připraví Bernat , Horák,Kala, dále Intrakoronární zobrazení-indikace – Kovárník a spol., Antitrombotika – Varvařovský a spol., nově bude dále potřeba  definovat TAVI update)

6. Mates M - Příprava bloků ČAIK pro sjezd ČKS v Brně - nejpozději do 15.12. mu budou zaslána jména přednášejících, názvy přednášek a předsedající spolu s panelem

  • 1. Katetrizační intervence chlopenních vad - „state of the art“ 90 min
    (Mates, Štásek - panel Branný , Červinka, Kala, Kočka, Želízko)
  • 2. Antitrombotika 60 min (Varvařovský,Červinka)
  • 3. Význam kompletní revaskularizace a jakna to 60 min(ŽelízkoBranný)
  • 4. Ambulantní katetrizace - jak na to. 60 min (Bernat, Kala)
  • 5. Specifické situace v intervenční kardiologii60 min (Horák, Kmoníček )

7. Mates M - informace o EuroPCR 2017 - 90 min sekce spolu se Slovenskou PS IK s názvem Challenging cases, celkem po 3 case-reportech za každý stát.

8. Ostatní -TAVI registr není t.č.propojen s registrem zemřelých. Diskutován způsob dosažení synchronizace dat, žádost na ÚZIS se seznamem RČ musí mj. obsahovat podpis statutárního zástupce jednotlivých nemocnic, nejspíše pak na hlavičkovém papíře ČAIK.

9. Mates M – ČAAK bude požádána o zasílání pravidelných informací o situaci a novinkách v organizaci a vývoje stavu mimotělních oběhových podpor v ČR

10. Pešl L. otevřel otázku legálních konsekvencí české, zkrácené verze Evropských guidelines - podrobnosti budou diskutovány na další schůzi.

11. Diskutována neoficiální informace ohledně vzniku kategorie metalický biodegradabilní stent, ke které došlo bez vědomí výboru ČAIK

Datum příští schůze ČAIK v sídle ČKS - úterý 31.1.2016 ve 13.30 hod.

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost