Zápis schůze výboru ČAIK 8.5.2017

Přítomni: Mates M, Štásek J, Kala P, Želízko M,  Horák D, , Kovárník T, , Bernat I, Kmoníček P, Varvařovský I, Kočka V, Červinka P, Branny M, Pešl L

Body programu:

1.  M. Želízko - Zpráva o workshopu IKEM - 261 účastníků +70 curiculum pro  mladé kardiology, 60 sesterská sekce. Program vč. pro a proti, živé přednesy. Kulatý stůl-70% souhlasí znovu. Nově slavnostní přednáška prof.Ashermanna velmi dobrá, proto znovu ano.

Ekonomika +310.242,- před zdaněním (1.085 711,- s DPH), příjmy 1567 368,- s DPH, BS 491, Bio 121, Innova 121, Medtronik 121, ... ostatní pod 60  ...  1/2 na odměny, 1/2 pro podúčet ČAIK. Hlasovací zařízení bude upraveno.

2. T. Kovárník, P. Červinka - Odborné stanovisko 1.- Imaging  - oponenti zbytek výboru - připomínky do 2 týdnů 2.-4.

3.I. Bernat,D. Horák - OS 2.- Ambulantní katetrizace - ODESLAT  VŠEM ČLENUM VÝBORU do 11.5.2017

4.I. Varvařovsý- OS 3.- Antitrombotika. V diskuzi zaznělo, že VZP kontroluje zpětně indikace!!!!

5. M. Mates- Další workshopy v 2018 - H.Králové, 2019 Plzeň ? - otevřené ....rozhodne se na schůzi na podzim 

6.M. Mates-Návrh stanoviska výboru ČAIK - Biofreedom - není t.č. kategorie vs. BVS  Magmaris (je mimo kategorizaci)  ... po doplnění návrhu dopisu MM pro VZP  s dodatkem, že současnou kategorizaci stentů považujeme za překonanou a že nabízíme spolupráci při tvorbě nové kategorizace. 11 pro 2 zdržení.M. Mates odešle dopis s vyjádřením na VZP.

7.I Bernát,P Kala,M Mates- Systém hodnocení nových technologií - viz IV slidy o Obecných principech zavádění nových technologií ... hlavně 1 slide - bude připomínkováno e-maily.

8.M. Želízko- Kontrapulsace,ECMO-kody, výkony - viz jeho e-mail.

9. J Šťásek - nově kody SKG,PCI - lze vykazovat  i vícekrát než 1 denně - předběžně souhlas s VZP.

10.Příští schůze výboru ČAIK 10.00 x11.00 20.6.2017 úterý před velkým výborem - definitivní podoba 4 position papers, web, a DH bod 9.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost