Zápis schůze výboru ČAIK 20.6.2017 Praha

Přítomni: Mates M, Štásek J, Kala P, Želízko M,  Horák D, , Kovárník T, , Bernat I, Kmoníček P, Varvařovský I, Kočka V, Červinka P

Omluveni:  Branny M, Pešl L

 

1. M. Mates - zhodnocení účasti v Brně: po-ambulantní 50, út- význam  revaskularizace 260, AT kontroverze 250, diskuze o struktuře programu na příště

2. M. Mates-  oponentury: preambule ano ne MM navrhl text, bude i AJ verze, text byl schválen.

a) T. Kovárník - zobrazovací a vyšetřovací metody  Pro 10, Proti 1, Zdržel 1

b) I. Bernát -  jednodenní  katetrizace - na další schůzi.

c) I. Varvařovský - dodá přepracované Odborné vyjádření ohledně antikoagulace

3. J. Šťásek  Workshop v HK čtv,pá 12-13.4.2018 ev. i středa místo jako minule

4. M. Mates - kategorizace stentů  (Závěr Ústavní soud ze 30.5.2017, 42 stránek, od 31.12.2018 - nová kategorizace ...JŠ, MŽ, PČ, MM) - všechny se CE mark  budou pacientům k dispozici).  Snad nově i mimokoronární intervence.

5. M. Mates - vznik spolku intervenční kardiologie podporující kontinuální vzdělávání v intervenční kardiologii. Výbor pověřil M. Mates v prvních krocích a zastupování  ČAIK při vzniku spolku.

6. D. Horák  - informace o tvorbě, náplni a udržování webu ČAIK. Bude kontaktovat designera ...  copyrightra ohledně rozšíření či změny současného stavu. Odkazy

7. návrh dalšího termínu schůze v září 19.9. v úterý v Brně v 10.00h. 

I. Bernát, J. Šťásek

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost