Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 2. 10. 2013

Přítomni: P.Widimský, J.Šťásek, M.Mates, M.Želízko, P.Červinka, M.Branny, V.Rozsíval, R.Štípal, D.Horák, I.Bernat
Omluveni: P.Kala, J.Vojáček, P.Kmoníček

 1. Kontrola bodů z minulé schůze
   
 2. J.Šťásek informoval o aktuálním stavu kultivace výkonů - J.Šťásek, M.Želízko a p.Bulková se zúčastnili schůzky na ministerstvu zdravotnictví s náměstkem Noskem, kde se projednávala otázka úhrady a úprav jednotlivých výkonů včetně jejich popisu, materiálu a přístrojové techniky. Nově zařazeným výkonem je TAVI. Po připomínkování na MZ se nyní čeká na podpis ministra.
   
 3. J.Šťásek informoval o aktivní účasti na TCT 2013 - blok bude společný s maďarskou pracovní skupinou a za naši PS IK se ho aktivně zúčastní P.Kala a P.Červinka.
   
 4. J.Šťásek vyzval k aktivní účasti lékařů i sester na PCR 2014 - přímo do online systému PCR je nyní možné zadávat do poloviny měsíce října komplikované či zajímavé kasuistiky.
   
 5. Diskutován návrh programu PS IK na kongresu ČKS v Brně 2014 - jeho bližší specifikace proběhne při příští schůzi koncem listopadu t.r. Plánováno je zachování 5 samostaných bloků, další blok pak společný s PS akutní kardiologie, případně s PS chlopenních vad. Došlé návrhy budou diskutovány při příští schůzi.
   
 6. M.Želízko informoval o aktuální situaci s NRKI.Od začátku r.2013 probíhala na návrh MZ jako zřizovatele registru veřejná zakázka, vítěz měl být znám do konce roku 2013. Vzhledem k podaným stížnostem však bylo toto výběrové řízení zrušeno a t.č. proto není možné aktualizovat či měnit databázi. Výstupy z NRKI jsou však v současné podobě nevyhovující.
   
 7. M.Želízko informoval o přípravách workshopu PS IK, který se uskuteční 10. a 11.4.2014 v Praze IKEM. Struktura programu bude podobná předchozím workshopům, diskutována byla mj. otázka zahraničních přednášejících, sesterské sekce, živých přenosů a nahraných výkonů. Začátek workshopu je plánován na čtvrtek 10.4. v 10.00 hod, konec pak v pátek cca v 15.00 hod.
   
 8. Příští schůze výboru PS IK se uskuteční během Kardiologických dnů v Praze v hotelu Diplomat 28. nebo 29.11.2013 - datum a hodina se ještě upřesní.

 
Zapsali I.Bernat a J.Štásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost