Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 6. 3. 2013

Přítomni: P.Widimský, J.Štásek, P.Kala, M.Želízko, P.Červinka, M.Branny, I.Bernat
Omluveni: M.Mates, D.Horák, J. Vojáček, V.Rozsíval, P.Kmoníček, R.Štípal

 1. Proběhla diskuze se zástupci Rady NRKI, kteří se dostavili na schůzi výboru PS IK
  1. Dr. Želízko za radu registru informoval o historii jednání a současném stavu fungování registru výkonů. Trvají problémy s rigidním systémem struktury dat. Dále trvají problémy s kvalitou a rozsahem výstupních dat, zvláště podrobné a cílené statistické zpracování dat pro publikační výstupy.
  2. Mgr. Holub informoval o výběrovém řízení na novou platformu zdravotnických registrů (vítěz- firma ICZ) a přípravě výběrového řízení na správce jednotlivých registrů. Cílem je zahájení provozu k 1. 1. 2014. Problém může být odvolávání neúspěšných uchazečů.
  3. Ze strany členů výboru PSIK zazněl požadavek na spolupráci při přípravě prováděcího projektu pro výběrové řízení, tak aby bylo možné upravit datovou strukturu NRKI. Do pracovní skupiny byly za PSIK navrženi Dr. Želízko, Doc. Červinka, Dr. Bis. Jako vhodné bylo doporučeno přizvat ke spolupráci kardiochirurga a zdravotnického statistika –(IBA?).
    
 2. P. Kala informoval o průběhu příprav XXIII.Workshopu PS IK v Brně (15.-16.4.2013). Diskutována mj. otázka jednotlivých živých přenosů a bloku sesterské sekce (nutná je dobrovolná aktivní účast, termín přihlášek stanoven do 15.3.)
   
 3. Dr. Šťásek informoval o průběhu pracovní skupiny MZ a VZP pro kultivaci výkonů. Dosavadní změny v sazebníku výkonů pro intervenční kardiologii se jeví jako neutrální nebo mírně pozitivní. Probíhat bude ještě jednání o ceně záznamových medií.
   
 4. Proběhlo upřesnění programu PSIK na výročním sjezdu ČKS
  1. V sobotním programu kardiologického sjezdu v Brně dne 4.5.2013 budou živé přenosy zajištěny ze sálů v IKEM Praha a Třince – výborem odsouhlaseno..
  2. Odsouhlaseno rozšíření bloku PS IK na sjezdu v Brně o léčbě iktů ze 60 na 90 minut.
    
 5. Schválena čtyři témata do bloku PS IK na sjezd české internistické společnosti, který se uskuteční ve dnech 2.- 5. 10. 2013 v Praze - invazivní léčba iktů – prof. Widimský; intervenční výkony u chlopenních intervence – M. Branný, současný přístup k intervenční léčbě AKS – Dr. Želízko; radiální přístup v interveční kardiologii – Dr. Bernát. Blok se uskuteční dne 4. 10. 2013.
   
 6. Projednána žádost dr.Z.Coufala, vedoucího zlínského PCI centra o vyjádření výboru PS k vykazování výkonu kontrapulsace na odd. invazivní kardiologie. Výbor PSIK souhlasí s tím, že výkon kontrapulsace by měl být schválen pro oddělení invazivní kardiologie.
   
 7. Projednána žádost dětských intervenčních kardiologů o společném sdílení některých invazivních výkonů – odsouhlaseno. Dopisem bude dr.Taxe informovat doc.Štásek.
   
 8. Projednána otázka vykazování výkonu renální denervace. Vyjednávací skupinu pro další jednání budou tvořit za PSIK - dr.Toušek, Dr. Nykl, Dr. Janek; za PS elektrofyziologie Dr. Čihák a prof. Neužil. Vhodné bude i oslovení zástupců intervenčních radiologů a případně intervenčních angiologů. Garantem výkonu bude prof. Widimský.
   
 9. Další schůze výboru proběhne během XXIII. Výročního kardiologického sjezdu v Brně.
  Termín schůze – 6. 5. 2013; 12,30-13,30 jednací místnost č. 2 (vedle sálu Hradec Králové)

Zapsali I.Bernat, J.Štásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost