Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 3. 1. 2013

Přítomni: J. Štásek, M. Mates, M. Želízko, J. Vojáček, M. Branny, P. Červinka, D. Horák, P. Kmoniček,, V. Rozsíval, I. Bernat
Omluveni: P. Widimský, P. Kala, R. Štípal

 1. Projednány aktivity PS IK na sjezd ČKS 2013:
  1. Recenzenti abstrakt za PS IK pro sjezd ČKS budou: M. Želízko, P. Kala, M. Mates, M. Branny, V. Rozsíval
  2. Bloky PS IK a koordinátoři:
   1. Komplikovaný nemocný s akutním IM (90 min)
   2. TAVI (60 min) J.Štásek, P. Kala
   3. Heart team (60 min) J.Vojáček
   4. Revaskularizace myokardu u chronické ICHS (60 min) M.Želízko,
   5. Kryptogenní CMP u mladých nemocných (60 min) I. Varvařovský
     
 2. Hodnocení kazuistik pro blok komplikací na PCR 2013 - odsouhlaseny zatím dvě (M.Želízko, D.Richter) o třetí bude rozhodnuto písemnou volbou členů výboru mezi M.Brtkem a V.Rozsívalem
   
 3. Diskutována otázka návrhu oboustranné spolupráce s EAPCI včetně dalšího vzdělávání českých intervenčních kardiologů - vzhledem k přetrvávajícím organizačním a právním nejasnostem zatím neuzavřeno.
   
 4. Odsouhlasen návrh M. Branného připravit Kalkulační list pro mitrální klip, návrh bude před odesláním připomínkován a podroben oponentuře v rámci výboru PS IK.
   
 5. Otázka registru PCI (jeho další fungování a změny včetně datové struktury) - výborem odsouhlaseno oficiálním dopisem pozvat na další schůzi výboru ředitele KSRZIS a doc.Duška z IBA.
   
 6. Termín další schůze výboru, která se uskuteční v pražské kanceláři ČKS, bude v týdnu 10.-14.3.2013 (přesný den a hodina budou upřesněny).

3.1.2013 zapsal I.Bernat, J. Štásek

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost