Zápis ze schůze výboru ČAIK 8.5.2018 Brno

Přítomno 12 členů výboru, omluven D.Horák

  1. J.Štásek, R.Tichá - hodnocení proběhlého Workshopu ČAIK v Hradci Králové: akce proběhla úspěšně včetně živých přenosů, program včetně sesterské sekce a sekce mladých kardiologů i bez přítomnosti zahraničních hostů byl hodnocen velmi kladně. Počet registrovaných byl 180, finanční zisk bude jako v minulosti rozdělen na polovinu mezi organizátory a na účet.

 

  1. Na základě hlasování členů výboru (10 pro, 2 se zdrželi) se příští, XXIX. ročník workshopu uskuteční v Plzni, v Biomedicínském centru FN a LF UK, organizátory budou společně FN Plzeň (I.Bernat) a FN KV Praha (V.Kočka). Na příští schůzi organizátoři představí místo konání a základní návrh struktury programu workshopu, jehož termín byl předběžně určen na 10.-12.4.2019 (středa - pátek).

 

  1. Řešena byla otázka ukončení registrace léku verapamil (Lekoptin), který lze v současnosti dovézt od jiného výrobce pouze v rámci speciálního dovozu. Výbor ČKS odešle na MZ dopis s žádostí o schválení dovozu tohoto léku.

 

  1. V roce 2018 budou pokračovat Odborná stanoviska ČAIK na další témata (dosud byla publikována čtyři). Navržena spolu s hlavními autory byla následující: 1. Mitrální regurgitace (V.Kočka, M.Branny), 2. PFO (jako společné stanovisko s neurology –  I. Varvařovský M. Mates, M.Želízko, J.Štásek, M.Poloczek, kteří připraví koncept do příští schůze). Dalším diskutovaným tématem byly uzávěry ouška levé síně - zde se názory, zda text vytvořit nyní nebo naopak počkat až na výsledky probíhajících studií, lišily. Základním návrhem textu byli pověřeni P.Červinka, P.Kala, P.Osmančík, M.Branny, za arytmology bude osloven M.Fiala a za neurology A.Tomek z FN Motol, kontaktován bude i arytmologický výbor ČKS.

 

  1. L.Pešl navrhl vytvořit konsensus na téma kdy neprovádět selektivní koronarografie - připraví návrh tohoto textu k diskuzi.

 

  1. Českou verzi Guidelines pro revaskularizaci myokardu připraví M.Mates, P.Němec,P.Kala, M.Želízko, J.Harrer.

 

  1. Různé - vyjádření výboru k zařazení stentu Combo do kategorie lékových stentů se zkrácenou dobou DAPT: zatím byly výsledky studie prezentovány pouze na TCT, ale nebyly dosud publikovány. Jednohlasně hlasováno proti.

 

  1. Další schůze výboru se uskuteční v úterý 19.6.2018 v 10.30 hod v sídle ČKS na Kavčích horách.

 

Zapsal: Ivo Bernát

 

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost