Zápis ze schůze výboru ČAIK 23.11.2018

Přítomní: M.Mates, M. Branny, P.Červinka, J. Šťásek, P. Kala, M. Želízko, V. Kočka, T. Kovárník, P. Kmoníček, Omluveni: dr I. Varvařovský, dr I Bernat, L. Pešl

 

 1. Workshop Plzeň – referuje dr Kočka
  1. Jako vhodnější místo pro Workshop ČAIK byl zvolen Parkhotel Plzeň
  2. Přihlášky k aktivní účasti se uzavřou do 28.2.2019
  3. Měla by být sesterská sekce
  4. S předsedou Kardio 35 (dr Honěk) bude dohodnuta sekce Kardio 35 (Dr Kočka/Dr Bernát)
  5. Kazuistiky vydat v Cor et Vasa Case reports.
  6. Program worskshopu
   1. Měl by být zařazen alespoň jeden, případně 2 CTO bloky, CTO i v přenosech, zajišťuje dr Varvařovský
   2. Strukturální vady se budou přenášet z FNKV
   3. dr. Kočka a dr. Branny navrhují zařadit do programu blok nebo sekci o zobrazovacích metodách (CT, ECHO), zejména u strukturálních vad ve stylu „Co chce slyšet a vidět intervenční kardiolog od ….“
   4. S podporou se setkává myšlenka workshopů, není jasná shoda, kdy by měly proběhnout, zda paralelně s hlavním programem, nebo mimo něj. Navrhovaná témata:
    1. Hemodynamika
    2. UZ a cévní přístup
    3. Dr Kala navrhuje hands on sekce na simulátorech (např TAVI)
    4. Dr Mates navrhuje sekci  do programus pracovním názvem „Ani TAVI (Mitraclip…) nepomohla“
 2. EURO PCR – referuje dr Mates
  1. Společná sekce na Euro PCR bude se Švýcarskem, téma: komplikace TAVI, formát 2 case reporty. Členové výboru vyzváni k zaslání návrhů case reportů do konce ledna 2019
 3. Dr Mates informuje o reakci VZP na názor výboru o stentu Xience Sierra, Abbott. VZP zařadila stent do kategorie „Stenty s možností zkrácené DAPT“ v rozporu s doporučení Výboru ČAIK. Po debatě o další reakci byla většina přítomných členů výboru (pro:proti:nehlasuje 8:0:2) pro zaslání neutrální reakce ve smyslu „Děkujeme za informaci, bereme na vědomí, náš názor o nedostatku dat pro zkrácení DAPT u … zůstává stejný“ – zformuluje dr Mates
 4. Sjezd Brno
  1. Od organizátorů Sjezdu ČKS směrem k ČAIK vychází požadavek koncipovat část přednášek směrem „Současnost a budoucnost NKI“
  2. K dispozici je jeden 90 minutový blok, 2 60 minutové bloky + Hotlines Interaktivní formát preferován
  3. Jeden blok z času ČAIK by měl být společný s ČAAK – na výboru ČAAK proberou Dr Želízko a Dr Kala
  4. dr Červinka prezentuje návrhy na bloky ve formátu „Kdy začít a kdy skončit s…“
   1. P2Y12
   2. Betablokátory apod.
   3. „Ne všichni nemocní stůňou podle Guidelines …“
  5. Možnost simulátoru SKG/PCI (dr Kala)
 5. Dr Mates informuje o tom, že arytmologové chtějí provést změny do „Věstníku“ a otevírá se tudíž šance upravit i některé naše výkony (např. možnost provádět PFO mimo KKC). Dr Červinka zašle věstník všem členům výboru.
 6. Vzdělávací program
  1. Logbook a výkony, během 2 let
   1. Počet SKG 400
   2. PSK 30
   3. LSK 30
   4. PCI 200 z toho 25% AKS (rozumí se STEMI, NSTEMI, NAP …)
   5. Účast na Heart teamu 50
   6. Radiační ochrana rozsah 6 hodin
   7. Kurs Intervenční kardiologie 12 hodin
  2. Došlo ke shodě, že školit mohou všechna kardiocentra, ta která nemají kardiochirurgii budou odesílat školence na 1-2 měsíce, zatím shoda na 6 týdnech do komplexních kardiocenter.
  3. Není jasná shoda v počtu školitelů na centrum (nejspíše minimálně dva v centru) a v poměru školitel:školenec
  4. Trvá nutnost kardiologické atestace pro vstup do vzdělávacího programu
  5. Dr Mates doplní dokument návrhu a rozešle všem členům výboru.

Zapsal Horák
Za správnost Mates

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost