Zápis ze schůze výboru ČAIK 25.9.2018

Přítomni: MM, MŽ, JŠ, TK, IB

1. MM - k otázce otevření nového katerizačního pracoviště nemocnice Privamed v Plzni, ke kterému výbor ČAIK i ČKS zaujali jednohlasně negativní stanovisko:  IB rozepíše podrobněji návrh na Stanovisko ČAIK - mj. 10 let stejné počty SKG+PCI, aktuální dop. ESC - revaskularizační guidelines (Training in PCI, volume operator/institution) tabulky atd.).

2. MM - klasifikace zavaděčů - info a diskuze o návrhu tabulky zavaděčů pro IK - k a pro jednání s VZP

3. JŠ - problematika vykazování kodu jedné léze a počtu balonkových katetrů (1/3 vykázaných PCI je bez nich)

4. MM- zařazení stentu Xience Sierra (Abbott) - distributor žádá o zařazení do skupiny s možností zkrácení doby DAPT (zatím jsou v této skupině 3 DES) - Dosavadní klasifikace se bude měnit, protože během 2019 se očekávají data ze studií, která klasifikaci ovlivní. Pak výbor vypracuje návrh na novou klasifikaci.

5. dopis od spol. Euromedical - registrace nových nákladnějších materiálů na CTO - v současném DRG systému je prosazení obtížné, odpověď: VZP by se nás měla oficiálně na tuto otázku zeptat a poté výbor ČAIK odpoví...připraví MM

6. internistický sjezd - blok ČAIK  - hodnocení  včetně počtu účastníků a následné diskuze bylo pozitivní, přednášejícími byli Branny, Poloczek, Varvařovský, Želízko. 

7. TAVI registr - změna zřizovatele vedla k neřešitelné situaci - ke konci 2018 se bude muset v této formě registr uzavřít - v rámci IBA LFMU není t.č. možné přijímat dary ani vydávat peníze investigatorům ale jen nemocnicím. Novou formou by mohlo po diskuzi v rámci výboru a výrazné redukci položek přiřazení k NRKI.

8. požadavky ESC/EAPCI na počty výkonů - viz bod 1.

9.různé - 0

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost