Zápis ze schůze výboru ČAIK 19.2.2018 Praha

Přítomni: T. Kovárník, M. Želízko, V.Kočka, I. Bernat, M. Mates, I. Varvařovský, D. Horák, J. Šťásek, P. Červinka

Omluveni: Petr Kmoníček, Marian Branný, Ladislav Pešl, Petr Kala.

 

1.  M. Mates - změna firemního sympozia pro sjezd ČKS - 10 let TAVI v ČR- Medtronik nebude sponzorem, blok proběhne pod patronátem ČAIK v pondělí od 13.00h. M. Želízko navrhl program bloku, jednohlasně odslouhlaseno

2.  J. Šťásek, M. Mates a ostatní - program workshopu v HK:

Zatím přihlášeno 16 sesterských abstrakt, 6 lékařských, diskutováno zařazení jednotlivých lékařských sdělení vč O.Hlinomaze a P.Neugebauera ústně a formou posterů, ústně budou komplikace a varia

Vlastní program:

středa 11.4.

 • sekce mladých kardiologů K35
 • byl upřesněn program, slavnostní přednáška J.Vojáček
 • kulatý stůl letos nebude, namísto toho bude otevřené zasedání výboru a členů ČAIK k aktuálním otázkám (základy sledování kvality, budoucnost vzdělávání v IK, nové radiologické standardy, jak zaatraktivnit obor IK)

čtvrtek 12.4. (2 garanti, 3 panelisti)

 • 9-10.30   blok 1. T.Kovárník ...  vulnerabilní plát - zobrazovací metody, funkční měření vč. přenos
 • 11.00-12.30  blok 2. J.Šťásek, M.Mates  - zkratové vady
 • 13.30-15.30 blok 3. V.Kočka, J.Bis  - kvíz včetně kazuistik, nezávisle dva živé přenosy
 • 16-17.30 varia, pro a proti

pátek 13.4.

 • 9-11.00 M.Želízko, M.Branny - chlopenní intervence - přednášky, live in box (celkem 3) k tomu živé přenosy
 • 11.30-13.00 M.Mates, P.Kala - bifurkace kmene, role podpor?
 • 13-14.00 komplikace intervenčních výkonů.

Bez zahraničních hostů

Přímý přenos z Varšavy – čtvrtek, 13:30-15:30, v délce 30 minut (domluví P. Kala)

3. M. Mates- stav účtu ČAIK za 2017 383 559,-Kč výborem odsouhlaseno, na podúčtu ČKS 1,2 mil i s předchozí PS IK ČKS.

Navrhována finanční podpora (max.300 000,-Kč ročně) vzdělávání v IK- např. v European Heart House, SCAI fellowship kurz pro mladé intervenční kardiology, individuální posouzení výborem.

4. M. Mates -Klasifikace stentů - nejspíše bude přijata

5. M. Mates -Spolek lékařů intervenční kardiologie - zkratka SLIK - má účet, výkonný výbor M. Mates, J. Šťásek, M. Želízko, kontakty zatím přes M. Mates a oficiální email intervencni.kardiologie@gmail.com

6. další schůze výboru ČAIK:

 • Duben – v Hradci Králové, ve středu 11.4.2018 po programu workshopu
 • Květen – během sjezdu ČKS
 • Červen – 19.6.2018 v 10:30 Kavčí Hory (před předpokl. Schůzí výboru ČKS) – hlavním bodem programu bude jednání ohledně budoucnosti a fungování NRKI. Zástupce ÚZIS na schůzi pozve M. Želízko

Zapsal I. Bernát, M. Mates

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost