Zápis ze schůze výboru ČAIK 23.10.2018

 1. Ivo Bernát – příprava workshopu IK v Plzni, diskuze ohledně místa konání, na doposud zvažované místě v areálu university jsou limitace plynoucí ze zdrojů financování stavby centra. Ivo Bernát spolu s paní Tichou zjistí další možné lokality
 2. Martin Mates – první informace ohledně sjezdu ČKS 2019 – bloky pro asociaci – 1x90, 2x60 + hotlines.
 3. Martin Mates – presentace dat, které by měly být z NRKI publikovány veřejně. Jednohlasný souhlas.
 4. Registr TAVI – nutné další kroky k zajištění fungování registru, případně změna jeho struktury (P. Kala)
 5. Klasifikace zavaděčů – schválen návrh, který presentoval M. Mates, bude kontaktovat ČASR
 6. Privamed Plzeň – Ivo Bernát připraví návrh stanoviska asociace
 7. Vzdělávací program intervenční kardiologie
  1. Žástupci ČAIK – P. Widimiský, J. Šťásek, M. Želízko, M. Mates
  2. M. Želízko informoval o první schůzce na IPVZ
  3. diskutována celá řada aspektů, bez definitivního závěru
 8. T. Kovárník požádal o podporu ČAIK pro 10. ročník IVUS workshopu
 9. Další schůze 23.11.2018 ve Praha – během Kardiologických dní

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost