Ustavující setkání PS „Kardio 35“

Dne 25. 11. 2011 se uskutečnilo ustavující setkání přípravného výboru nové pracovní skupiny České kardiologické společnosti nazvané “Kardio 35”.

Tato PS vzniká jako platforma pro mladé kardiology do 35 let, kteří se připravují na atestaci z kardiologie. Impulsem pro její vznik byla především iniciativa ESC s názvem „Cardiologists of Tomorrow“ a dále příklad podobných organizací, které fungují v některých evropských zemích. Hlavním cílem pracovní skupiny „Kardio 35“ je poskytnout mladým lékařům v oboru v průběhu jejich vzdělávání a profesionálního růstu možnosti sdílení a rozvoje vzdělávacích, odborných a vědeckých aktivit dle modelů fungujících v dalších zemích Evropy a podporovaných ESC.

Ze zástupců jednotlivých kardiologických pracovišť byl ustanoven přípravný výbor PS, jehož předsedou byl zvolen MUDr. Michal Pazderník z Kliniky kardiologie IKEM v Praze. Dále byli zvoleni 3 místopředsedové: MUDr. Monika Mikolášková (FN Brno Bohunice), MUDr. Jiří Plášek (FN Ostrava) a MUDr. Michal Šnorek (Nemocnice České Budějovice a.s.).

Dne 10. 1. 2012 bylo na schůzi výboru ČKS v Brně jednohlasně odsouhlaseno přijetí PS „Kardio 35“ pod patronaci ČKS a její oficiální začlenění mezi ostatní pracovní skupiny.
V rámci zahájení našich vzdělávacích aktivit jsme domluvili s výborem pracovní skupiny AKS první naši samostatnou akci u příležitosti konání českého a slovenského sympózia o arytmiích a kardiostimulaci ve Zlíně. Dovolujeme si proto pozvat všechny kolegy dne 29. ledna 2012 do Zlína, kde PS „Kardio 35“ organizuje dvouhodinový výukový blok zaměřený na EKG diagnostiku srdečních arytmií a principy elektrofyziologického vyšetření. Součástí bude i rozbor kazuistik a EKG křivek.

Program sekce mladých kardiologů – Kardio 35:

29. 1. 2012, 15.00–17.00, sál č. 2
Předsedající: Kautzner J., Praha, Hatala R., Bratislava

Kautzner J., Praha: Základy elektrokardiografické diferenciální diagnostiky tachyarytmií
Hatala R., Bratislava, Hlivák P., Bratislava: Základy elektrofyziológie a povrchovo-intrakardiálne EKG koreláty
Kasuistiky: 2 kasuistiky českých a 2 kasuistiky slovenských mladých kardiologů

Zájemci budou mít na tento jeden den vstup zdarma. Prosíme však o registraci na webových stránkách www.ccl.cz/kardio2012.
Samotné oficiální veřejné představení PS „Kardio 35“ a jejího programu proběhne při příležitosti XX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Nová pracovní skupina se bude podílet na organizaci programu pro mladé kardiology. Sledujte webové stránky ČKS, na kterých budou zveřejňovány veškeré aktuality.

Přípravný výbor PS „Kardio 35“ 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost