Zápis ze schůze výboru PS IK ze dne 6.10.2015

Přítomni:  J.Štásek, P.Widimský, M.Želízko, J.Vojáček, P.Kmoníček, V.Rozsíval, I.Bernat

Nepřítomni (omluveni):  P.Kala, D.Horák, M.Mates, M.Branny, P.Červinka, R.Štípal

 

1.      Kontrola bodů ze schůze 26. 5. 2015

2.Diskutován byl text pravidel nově vznikající České asociace intervenční kardiologie (ČAIK), v anglické verzi doporučen název Czech Interventional Cardiology Association  (CICA). Schváleno bylo logo asociace - třetí varianta dříve zaslaných návrhů (text vpravo od obrazové části s úpravou anglického názvu dle výše schválené varianty). Text pravidel projednaný na schůzi výboru bude předložen výboru ještě jednou k připomínkám a redakci.

3.      J.Štásek  ve zprávě o Sjezdu ČKS 2015 informoval mj. o návštěvnosti sálů jednotlivých bloků PS IK

4.      Diskutován byl termín  Workshopu PS IK 2016. Schválena byla možnost nového modelu (neděle-úterý 10. - 12. 4. 2016) – dle návrhu  dr. P. Kaly.

5.      J.Štásek informoval o dalším průběhu jednání ohledně NRS – návrh národních kardiologických standardů z ledna 2015 je nadále ve stadiu připomínkování. Dne 27. 10. 15 proběhne osobní jednání (Dr. Šťásek, ing. Súkalová) se zástupci SUJIB ohledně připomínek SUJB k předloženému textu standardů.  Výsledek jednání bude předložen „per rollam“

výboru ČKS a výborům zainteresovaných PS ČKS k posouzení. Dále musí text projít PS MZ pro NRS.

6.      TCT 2015 - PS IK zde nebude mít svůj vlastní blok. Dr. P. Kala bude prezentovat za PS IK problematiku AKS v ČR v rámci bloku několika evropských států.

7.      Termín příští schůze stanoven na středu 25. 11. 2015 ve 12.30 hodin v sídle ČKS (během Kardiologických dnů ČKS). Schůze by měla přijmout návrhy bloků PSIK (ČAIK) na sjezd ČKS v Brně 2016. Předložena by měla být definitivní verze textu pravidel ČAIK. Bude sestaven seznam kandidátů na budoucího předsedu ČAIK . Volba předsedy proběhne na schůzi v lednu 2016 dle stanov ČKS a dle předpokládaných pravidel ČAIK.

8.      Výbor schválil harmonogram voleb do ČAIK. První kolo proběhne elektronicky v průběhu jara 2016. Druhé kolo bude dokončeno nejpozději do konce června 2016. Nový výbor by pak měl zahájit činnost v listopadu 2016.

 

 

           22. 10 2015                                                                             I. Bernát, J. Šťásek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost