Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 6. 1. 2015

Přítomni: J. Štásek, P. Widimský, M. Želízko, J. Vojáček, M. Mates, M. Branny, I. Bernat, P. Červinka, V. Rozsíval, P. Kmoníček, R. Štípal,
Omluveni: D. Horák, P. Kala

 1. J. Štásek informoval o stavu příprav Workshopu PS IK V Hradci Králové 16-17.4.2015. Na webu ČKS je již 1.oznámení, první návrh programu obsahuje bloky: k výročí doc.Endryse, o katetrizačních mitrálních intervencích, blok o dg. a léčbě hraničních lézí na koronárních tepnách, blok o oběhových podporách při intervencích, blok o HKMP, kazuistiky a varia. Dále diskutovány živé přenosy. Program bude finalizován při příští schůzi výboru.
 2. Příprava bloků PS IK na Výroční sjezd ČKS v Brně ( 1 × 90´ blok, další bloky 60´):

I. STEMI – hlavní 90´ blok
(přednášky 12 min., panelová diskuze 30 min.)

 1. Etiologie a současná klasifikace infarktu myokardu – M. Mates
 2. Reperfuzní strategie STEMI – teorie a realita – J. Štásek
 3. Kompletní revaskularizace vs intervence jen „culprit“ léze – M.Želízko
 4. Role trombektomie v reperfuzní léčbě STEMI – I. Bernat
 5. Farmakoterapie STEMI – I.Varvařovský
 6. Panelová diskuze

II. Co by měl vědět kardiolog o revaskularizaci myokardu
(přednášky 10 min. + diskuze 20 min.)

 1. Současná doporučení v revakularizaci myokardu – P. Kala
 2. Pokroky v technologii a individualizace nechirurgické revaskularizace – P. Červinka
 3. Spolupráce kardiologa a kardiochirurga u akutního pacienta – 2× kazuistika; diskuze nad pacientem – M. Mates, Š. Černý/J. Vojáček
 4. Jak postupovat u pacienta po revskularizaci myokardu - ???

III. TAVI (ve spolupráci s PS chlopenních vad)
(přednáška 8 min. +2 min. diskuze)

 1. TAVI; akuální stavu v ČR – J. Šťásek
 2. TAVI a nová data – M. Želízko
 3. Vyšetřovací program před TAVI – přednášející z PS chl. vad
 4. Jak se změnily indikace k TAVI – P. Červinka
 5. Jak pečovat o pacienty po TAVI – přednášející z PS chl. vad
 6. Role aortální valvuloplastiky – M. Branny

 

IV. Katetrizační léčba mitrální regurgitace (ve spolupráci s PS chlopenních vad)
(přednášky 8 min. + 2 min. diskuze)

 1. Etiologie a patofysiologie mitrální regurgitace – přednášející z PS chl. vad
 2. Indikace k implantaci MitraClipu – V. Kočka
 3. Technika výkonu; life in box – M. Želízko
 4. Současná evidence léčby mitrální regurgitace pomocí MitraClipu – P. Červinka
 5. Další katetrizační techniky v řešení mitrální regurgitace – Dr. Hudec
 6. Pohled kardiochirurga – přednášející – kardiochirurg z PS chl. vad


V. Krvácivé komplikace antitrombotické léčby a intervenční výkony – předsedající J. Vojáček
(přednášky 12 min. + 3 min. diskuze)

 1. Nové problémy nových antitrombotik – J. Vojáček
 2. Současný pohled na kombinaci antikoagulační a antiagregační léčby u implantace stentů a fibrilace síní – P. Kmoníček
 3. Antitrombotická léčba starších nemocných – P. Widimský x P. Toušek
 4. Antitrombotická léčba při orgánových postiženích (renální, jaterní, GIT) – J. Bis

VI. Komplikace a omyly v souvislosti s intervenčními výkony
písemné návrhy do neděle 11.1.2015, zatím navržena následující témata přednášek :

 1. Pozdní komplikace po strukturálních intervencích
 2. Převodní poruchy po katetrizačních intervencích
 3. Komplikace po primární PCI

VII. Co by měli kardiologové vědět o akutních iktech? (blok. P. Widimský)
Společný blok PS Intervenční kardiologie a PS arytmologie
Předsedající: J. Šťásek, P. Neužil

 1. Ischemický iktus způsobený onemocněním srdce či karotických tepen – patofyziologie iktů. (neurolog – A. Tomek nebo O. Škoda nebo R. Mikulík)
 2. 2015 – přelomový rok v katetrizační léčbě iktů. Studie MRCLEAN a ESCAPE. (P. Widimský)
 3. Technické postupy při katetrizační léčbě akutních iktů (B. Kožnar)
 4. Snižuje karotický stenting nebo endarterektomie riziko iktu ? (M. Želízko)
 5. Snižují jiné katetrizační intervence riziko iktu: síňové ablace, uzávěry ouška, aj.? (P. Neužil)
 6. Farmakologická prevence iktu (M. Táborský)

VIII. HOTLINES – plánováno společně s arytmology (např. studie o TAVI, TOTAL …)
bude upřesněno později. Průběžně posílat návrhy J. Šťáskovi

 1. příští schůze výboru PS IK se uskuteční v úterý dne 17. 2. 2015 v Praze v 11.00 – hlavním bodem bude program Workshopu PS IK v H.Králové 16.–17. 4. 2015


Zapsáno dne 6. 1. 2015
Bernat, Štásek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost