Zápis ze schůze výboru PS IK ze dne 26.5.2015

Přítomni:  prof.P.Widimský, doc.J.Štásek, dr.P.Kala, dr.M.Želízko, doc.M.Mates, prof.J.Vojáček, prof.P.Červinka, dr.M.Branny, dr.P.Kmoníček, dr.V.Rozsíval, dr.R.Štípal, dr.I.Bernat

Omluven: dr. D.Horák

1.      Kontrola bodů ze schůze výboru  7.1.2015

2.      Zhodnocení Workshopu intervenční kardiologie v Hradci Králové z dubna 2015

-        velmi kvalitní byly „live casy“ i sesterská sekce

-        příště méně přednášek a větší čas na diskuzi

-        doporučeno pokračovat v tradici sekcí s PS kardio 35 - ale pouze v případě, že bude z jejich strany aktivní zájem

-        schválena odměna pro pořadatele -  tj. jako v minulosti polovina ze zisku z workshopu, který činil 547 000,-Kč.

 

3.      Odsouhlaseno určení termínu a místa příštího Workshopu - duben 2016 v Brně.  Dále předběžně odsouhlaseny tři střídající se lokality pro pořádání dalších workshopů - Praha, Brno, Hradec Králové.

4.      Předběžné hodnocení sekcí  PS IK na probíhajícím kongresu ČKS v Brně - pozitivně hodnocena vysoká návštěvnost sekcí v pondělí 25.5.2015, do budoucna je sporná účast na sekci Hot Lines.

5.      Hodnocení české účasti na právě proběhlém kongresu PCR 2015 v Paříži

-        velmi pozitivně hodnoceny živé přenosy z Brna a velký počet aktivních účastníků sjezdu z ČR

-        pozitivně hodnocena rovněž  společná sekce  PS IK s chorvatskou PS.

6.      Zahájeny přípravy na založení Asociace intervenční kardiologie - transformací ze současné pracovní skupiny IK, odsouhlasené a schválené včetně způsobu a pravidel  Valnou hromadou ČKS dne 24.5.2015. Nejprve bude podána oficiální žádost a dopis novému předsedovi ČKS prof.Táborskému, zahájení činnosti asociace bude 1.1.2016. Asociace bude mít větší míru samostatnosti včetně možnosti jednání navenek, její předseda bude zároveň členem výboru ČKS s právem hlasovat. Volby do Asociace IK se uskuteční samostatně.

7.      Dr.Želízko navrhl pořádání ještě jedné menší intervenční akce ročně - bude řešeno formou e-mailového dotazníku

8.      Termín příští schůze PS IK stanoven na 6.10.2015 od 13.30 hod  v kanceláři ČKS v Praze   a  25.11.2015 od 12.30 hod před schůzí výboru ČKS. Místo konání bude upřesněno.

 

                                                                                                              

 

                                                                                                                 I. Bernát, J. Šťásek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost