Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 17. 5. 2010 v Brně

Přítomni: Všech 13 členů výboru: Bernát Ivo, Horák David, Kala Petr, Kmoníček Petr, Mates Martin, Richter Marek, Veselka Josef, Widimský Petr, Šťásek Josef, Vojáček Jan, Pešl Ladislav, Rozsíval Vladimír, Groch Ladislav.
Nepřítomni: Nikdo.

 1. Jednání zahájil předseda PS IK P. Widimský. Proběhla podrobná diskuze ke zvažovanému certifikovanému kurzu Intervenční kardiologie. Většina diskutujících tento návrh podpořila. Na závěr proběhlo hlasování o tom, zda ČKS má oficiálně předložit MZ ČR návrh na vznik jednoletého certifikovaného kurzu „Intervenční kardiologie“. Výsledek hlasování: 11 pro – 2 proti – 0 se zdrželi.
 2. P. Kala informoval členy výboru o průběhu příprav guidelines ČKS pro revaskularizaci. Do konce června by měl být hotov první draft.
 3. P. Kala informoval o stavu příprav registru TAVI. Registr zatím ještě není hotov, P. Kala slíbil jeho dokončení do měsíce.
 4. P. Kala informoval o stavu příprav webových stránek. Vzhledem ke svému zaneprázdnění požádal P. Kala, aby se tohoto úkolu ujal jiný člen výboru. Navrženi byli I. Bernat, M. Mates, přizván bude i J. Bis. Návrhy témat pro web: informace o počtech výkonů v ČR (podle NRKI a podle seznamu ze ŠM), zápisy ze schůzí výboru PS, PDF verze přednášek z workshopu PS IK a z bloků PS IK na sjezdu ČKS v Brně, seznam akcí intervenční kardiologie (tuzemských i zahraničních).
 5. M. Mates informoval o NRKI. Bylo rozhodnuto, že M. Mates během příštích 2 měsíců bude koordinovat práci směřující k úpravám registru a pokud výsledkem této práce bude konkrétní návrh změn, bude na příští schůzi výboru 9.9.2010 přizván M. Želízko za radu registru a též pracovnící odpovědní za správu dat NRKI.
 6. Workshop intervenční kardiologie 2011 proběhne v první polovině dubna v Hradci Králové. Odpovídá J. Vojáček.
 7. Výbor PS IK vyslovil nesouhlas s omezením VZP hradit výkon TAVI na pouhá 4 pracoviště. J. Veselka a L. Pešl vypracují návrh stanoviska PS IK k této otázce.
 8. Příští schůze výboru PS IK se uskuteční 9.9.2010.
 9. M. Richter otevřel otázku nízkých úhrad ambulantních výkonů v intervenční kardiologii. Byl vyzván, aby připravil konkrétní písemný návrh v této věci a tento návrh rozeslal členům výboru PS k připomínkám.
 10. I. Bernat informoval o symposiu v Plzni 8.6.2010 o radiálním přístupu.
 11. J. Vojáček informoval o symposi Hrubá Skála 9.9.2010.
 12. P. Kala informoval o české sekci na TCT, na EuroPCR a na GIS v Istanbulu v letošním roce.
 13. J. Veselka informoval o symposiu PragueIntervention 4.6.2010.

 
V Brně dne 17.5.2010

Zapsal: P. Widimský, předseda PS IK ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost