Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 8. 9. 2010 v Praze

Datum a místo konání schůze: 8.9. ve 14:00, Praha.

Přítomni: 11 členů výboru (všichni kromě omluvených)
Omluveni: Kala, Bernat

Program:

  1. Výbor schválil text dopisu VZP ohledně TAVI. Text bude předložen výboru ČKS se žádostí o podpis úřadujícím místopředsedou a o odeslání.
  2. J. Vojáček informoval o aktuální informaci v Education and Training Committee EAPCI.
  3. M. Mates informoval o registru (NRKI) a o stavu příprav webové stránky PS IK. P. Widimský požaduje, aby stránka byla součástí webových stránek ČKS.
  4. P. Widimský informoval o projektu Stent for Life
  5. Diskuze o vzdělávání v intervenční kardiologii - většina výboru se kloní ke kladnému stanovisku k ev. certifikovanému kurzu "Intervenční kardiologie", vzhledem k negativnímu stanovisku výboru ČKS zatím další kroky odloženy.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost