ICARe-HF

Vážené kolegyně a kolegové,

Obracím se na Vás s výzvou k zapojení do projektu ICARe-HF, což je akreditační program pro centra srdečního selhání zaštítěný HFA ESC.

Detailní informace k tomuto projektu lze nalézt na této adrese:

https://www.escardio.org/Education/Career-Development/Accreditation/icare-hf-recognising-excellence-in-heart-failure-care

Telegraficky jde o možnost zapojení se do evropské sítě akreditovaných center srdečního selhání, což by mělo umožnit posílení mezinárodní spolupráce na poli srdečního selhání; jde samozřejmě i o ocenění kvality péče a o možnost získat zpětnou vazby ke zlepšení úrovně námi poskytované péče.

Tento registr je zaměřen na 3 úrovně center – centra zabývající se léčbou pokročilého srdečního selhání (LVAD/HTx centra), specializovaná centra (ostatní kardiocentra) a komunitní centra primární péče.

Celý proces poběží ve dvou fázích: první je pre-akreditační fáze, kdy by se kandidáti měli přihlásit a vyplnit registrační dotazník. Vedle informace o vybavení jednotlivých center je nutno přiložit CV zapojených lékařů a sester, motivační dopis a doporučující dopis od ČASS (vzor bude připraven a vyvěšen na stránkách ČASS, doporučující dopis si v případě zájmu stáhněte, vyplňte a zašlete na ČKS - klimova@kardio-cz.cz a jan.krejci@fnusa.cz, zajistíme podpis a zašleme vám zpět). Tato fáze by měla být ukončena do 24.1.2024 (byť neoficiálně zazněla informace, že termín bude prodloužen).

Druhá fáze pro akreditovaná centra by měla začít v květnu zapojením do GRASP (Global Registries And Surveys Programme) – časově zhruba od května 2024.

Prosím o zvážení, zda by se Vaše centra k této aktivitě nepřipojila, popř. kdybyste věděli ve svých spádových oblastech o centrech primární péče, která by o účast mohla mít zájem, zda byste jim tuto informaci nepředali (bude vyvěšeno na stránkách ČKS/ČASS). Půjde o zadávání dat do registru, v minulosti podobné aktivity měly ze strany ESC finanční podporu, což očekáváme i nyní.

29.2.-1.3. proběhne HFA summit, který bude této problematice věnován a kde bychom měli dostat upřesňující informace. Koordinátory za ČASS budou prof. Málek a prof. Pudil a já.

 

Díky za spolupráci, zdraví J. Krejčí (předseda ČASS)


Soubor typu docxletter-of-support-template.docx(60,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxconfirmation-of-compliance-with-hfa-accreditation-requirements-template.docx(12,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxmotivation-letter-template.docx(12,7 kB)stáhnout

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost