Dokumenty

Soubor typu docx Doporučení do překladové/propouštěcí zprávy nemocného s AKS (DOC) (15,7 kB) stáhnout

Výbor ČAAK připravil návrh textu doporučení do překladové/propouštěcí zprávy u nemocných po akutním koronárním syndromu (AKS), který je k dispozici pro stažení a překopírování. Cílem tohoto textu je zmínit body, které by neměly být u většiny nemocných opomenuty. Jistě se však nejedná o univerzální text, použitelný beze změny u všech nemocných s AKS, a vždy vyžaduje úpravy podle konkrétní situace alespoň ve žlutě podbarvených částech.


Soubor typu pdfOdborné stanovisko: Centra péče o nemocné po srdeční zástavě.(449,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOdborné stanovisko: Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v České republice.(444 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMezioborové stanovisko k používání terapeutické hypotermie u pacientů po zástavě oběhu(134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIntraaortální balonková kontrapulzace v kardiologické intenzivní péči – konsenzus expertů(59,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA conception for the use of mechanical support for the treatment of advanced cardiac or pulmonary failure in the Czech Republic A joint statement of the Czech Society of Cardiology, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of C(248,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCardiac Arrest Centers Joint statement of Czech Professional Societies: Czech Acute Cardiac Care Association of the Czech Society of Cardiology, Czech Resuscitation Council, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Anesthesi(304,8 kB)stáhnout

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost