Zápis ze schůze výboru PS Pediatrická kardiologie dne 7. 9. 2019

Přítomni: Eva Klásková, Jan Janoušek, Viktor Tomek, Petr Hecht, Hana Jičínská, Petr Jehlička, Pavel Balatka
Omluveni: Pavel Vít, Oleg Reich

 

 1. Problematika prenatální kardiologie v ČR
  1. Informace  o výsledcích jednání o Úhradové vyhlášce pro rok 2020 (zejména úhrada a limitace kódu 32420) (dr. Balatka)
  2. K publikaci do Cor et Vasa bylo zasláno stanovisko PS Pediatrická kardiologie (PK) týkající se Indikace a možností prenatálního ultrazvukového vyšetření srdce plodu (dr. Tomek a dr. Jičínská),  po uveřejnění bude požádáno o umožnění reprintu textu v časopise Česko-slovenská pediatrie (zajistí prof. Janoušek)
  3. Bude vypracována informace pro laickou veřejnost týkající se indikací a možností prenatálního vyšetření srdce  plodu (dr. Tomek, dr. Jičínská), které bude následně publikováno na Portálu informací pro pacienty na stránkách ČKS (zajistí doc. Klásková) 
  4. Bude zahájena práce na koncepci oboru prenatální kardiologie v ČR (dr. Tomek, dr. Jičínská) tak, aby bylo možno tento materiál předložit výboru PS PK k diskusi v lednu 2020.
 2. Diskuse o problémech s preskripcí neregistrovaných léků, které nemají alternativu zejména při terapii život ohrožujících geneticky podmíněných poruch srdečního rytmu (nadolol, flecainid, mexiletin, chinidin)
  1. Ve spolupráci s PS Kardiogenetika bude požádán výbor ČKS (dr. Tomáš Novotný, dr. Petřková), aby podpořil jednání se ZP vedoucí k odstranění admistrativních bariér při preskripci těchto preparátů (doc. Klásková).
  2. Jednou z  možností je ve spolupráci se ZP ustanovení center, kterým by byla umožněna preskripce těchto léků bez nutnosti podávání opakovaných žádostí zdravotním pojišťovnám.
 3. Informace o zřízení twitterového účtu ČKS @CzechCardiology a možnosti publikovat příspěvky PS na této platformě.
 4. Práce na Vzdělávacím programu nástavbového oboru  DĚTSKÁ KARDIOLOGIE
  1. Návrh je zpracováván prof. Chaloupeckým
  2. Vzdělávací program má koncipován jako 24-měsíční.
  3. Diskutována možnost  zkrácení stáže na akreditovaném pracovišti II. typu na 6-9 měsíců místo 12 měsíců
 5. Informace o stažení žádosti doc. Homoly o podporu nasmlouvání péče o dospělé pacienty v rámci odbornosti 302.

 

Zapsala doc. MUDr. Eva Klásková, Ph. D.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost