Prezentace České kardiologické dny 2014


Soubor typu pdfLéčba arteriální hypertenze – Jiří Widimský Jr., Centrum pro hypertenzi, III. Interní klinika VFN a 1. LF UK Praha(12,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMyokarditida a zánětlivá kardiomyopatie – Josef Veselka, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFibrinolytická léčba – Richard Rokyta, Kardiologické odd. KKC FN Plzeň, LFUK Plzeň(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPerikarditidy – Pavel Červinka, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.(7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInfekční endokarditida – Jiří Beneš, Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha(6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDiuretika 2014 – Jindřich Špinar, FN Brno - Bohunice(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetody nukleární kardiologie – Otto Lang, Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha(8,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetody nukleární kardiologie – Otto Lang, Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha(8,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSoučasné možnosti telemedicíny v kardiologii – Miloš Táborský, FN Olomouc(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLéčba srdečního selhání – Lenka Špinarová, I. interní-kardioangiologická klinika, FN U sv. Anny, Brno(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDopplerovská echokardiografie – principy, limitace, normální hodnoty – Tomáš Paleček, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha, ICRC, Brno(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTransplantace srdce – Ivan Málek, Klinika kardiologie IKEM Praha(9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdce a endokrinní onemocnění – Jaromír Hradec, 3. interní klinika 1. LF UK a Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Praha(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMechanické podpory oběhu – Vojtěch Melenovský, Klinika kardiologie, IKEM Praha(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdce a ledviny – Petr Widimský, FNKV Praha(8,9 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost