Prezentace České kardiologické dny 2013


Soubor typu pdfNekoronární perkutánní intervence – Petr Toušek, III. Interní-kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK(860,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDilatační kardiomyopatie – Josef Veselka, David Zemánek, Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKatetrizační ablace srdečních arytmií – Josef Kautzner, Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBetablokátory – Jaromír Hradec, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha(890,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozitivně inotropní léky – Jiří Vítovec, LF MU a FN u sv. Anny v Brně(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAntiarytmika – Pavel Osmančík, III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV(945,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAnatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku – Petr Kala, Petr Lokaj*, Interní kardiologická klinika FN Brno, *Fyziologický ústav LF MU Brno(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfElektrofyziologické vyšetření – Miloš Táborský, Tomáš Skála, FN Olomouc(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBolest na hrudi – Pavel Červinka, FN Hradec Králové, KZ, a.s., MN v Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPerkutánní koronární intervence – Ivo Bernat, Komplexní kardiovaskulární centrum, Kardiologické oddělení FN a LF UK Plzeň(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPerkutánní koronární intervence – Ivo Bernat, Komplexní kardiovaskulární centrum, Kardiologické oddělení FN a LF UK Plzeň(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýznam blokády RAAS a postavení blokátorů AT1 receptorů – Jindřich Špinar, Interní kardiologická klinika, FN Brno(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 – Jiří Widimský, Klinika kardiologie IKEM Praha(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBlokáda RAAS systému Inhibitory ACE – Lenka Špinarová, Interní - kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, Brno(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVrozené srdeční vady – Jana Popelová, Kardiocentrum - kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPravostranná srdeční katetrizace – Viktor Kočka, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK v Praze(1,9 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost