Komplexní edukační portál k KV problematice pro pacienty

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

s potěšením Vám oznamujeme, že byla spuštěna česká verze komplexního edukačního portálu k KV problematice pro pacienty, který funguje na odkaze https://www.healthy-heart.org/cs/

Healthy-heart.org je portál garantovaný a spravovaný European Association of Preventive Cardiology. Obsahuje tedy aktuální a ověřené informace k řadě témat, o nichž pacienty edukujete a odkaz na portál tak může významně přispět k efektivní edukaci.

Věnovali jsme velké úsilí korekturám při převodu portálu do češtiny, přesto je možné, že najdete místa, která půjde vylepšit nebo je bude nutné opravit. Dejte nám vědět na cks@kardio-cz.cz .

Přejeme hodně úspěchů při používání nového informačního zdroje pro pacienty.

Za ČAPK, Michal Vrablík

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost