Aplikace „Hlídej si svůj cholesterol“

Aplikace “Hlídej si svůj cholesterol” je určena pacientům, kteří si pravidelně zapisují své hodnoty ze samovyšetření, ale také hodnoty získané od lékaře při jeho návštěvě.

V aplikaci naleznete možnost zaznamenat své hodnoty ze samovyšetření – výška, váha, krevní tlak, tepová frekvence či glykémie. Dále zde můžete zaznamenat hodnoty, které Vám naměřil lékař při poslední návštěvě – cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Apo B, krevní tlak či tepovou frekvenci. V aplikaci je možné zažádat i o e-recept svého lékaře. Aplikace nabízí možnost zasílat průběžné výsledky ze samovyšetření přímo lékaři.

Aplikace není v žádném případě nástrojem pro monitorování na dálku, poradenství na dálku, diagnostiku na dálku či dokonce nástrojem telemedicíny.

 


Aplikace "Hlídej si svůj cholesterol" je nekomerční odbornou aplikací sekce e-Health České asociace preventivní kardiologie české kardiologické společnosti.

Cílem aplikace je zvýšení dlouhodobé adherence pacientů k terapii v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, definice cílových hodnot zejména lipidového spektra, krevního tlaku, váhy a dalších parametrů v souladu s doporučenými postupy ESC/ČKS. Aplikace vyžaduje interakci pacient - lékař a je určena pro pacienty, kteří si uvědomují nutnost ovlivnění rizikových faktorů KV onemocnění jako jeden z předpokladů zlepšení jejich dlouhodobé perspektivy.

Aplikace je řešena plně v souladu s GDPR, pacient při zahájení aktivity podepisuje informovaný souhlas. Velký důraz je kladen kybernetickou bezpečnost, data jsou archivována na zabezpečeném serveru a je s nimi nakládáno jako s daty medicínskými dle příslušného zákona. Pacient má právo kdykoliv z projektu odstoupit .


Soubor typu pdfPodmínky užívání a GDPR(162,4 kB)stáhnout
2021-07-01-12-57-19.jpg
2021-07-01-12-56-39.jpg
2021-07-01-12-57-48.jpg
2021-07-01-12-57-55.jpg

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost