Akce PS Kardiovaskulární farmakoterapie

Akce této pracovní skupiny

PS kardiovaskulární farmakoterapie nepořádá žádné samostatné akce. Připojuje se samostatnými programovými bloky k akcím PS Srdeční selhání, Akutní kardiologie a jiných. Odborné aktivity zaměřuje na přípravu programových bloků na výroční sjezd ČKS, ke kterému také připravuje ve spolupráci s vydavatelstvím Remedia monotematické číslo časopisu Remedia zaměřené na kardiovasksulární farmakoterapii.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost