14th Alpe-Adria Cardiology Meeting

  3. 5. 2006

Ve dnech 3.–7. května 2006 se v Cavtatu - Dubrovníku, Chorvatsko uskuteční 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting. Deadline pro aktivní účast je 31. ledna 2006.

Česká kardiologická společnost bude opět finančně podporovat aktivní účastníky tohoto setkání mladší 35ti let (v roce 2006 max. 35 let).

Formulář na abstrakta (přihláška k aktivní účasti) je k dispozici na webových stránkách Chorvatské kardiologické společnosti http://www.alpe-adria.biz.hr 
Pokud se přihlásíte k aktivní účasti a Vaše sdělení bude programovým výborem akceptováno a zařazeno do programu, můžete využít nabídky ČKS na hrazení pobytových nákladů (ubytování), cestovného a registračního poplatku (tak, jako tomu bylo v předchozích ročnících). Nabízíme i možnost úhrady cesty a pobytu (bez reg. poplatku) jedné doprovázející osobě.

V případě, že budete žádat o finanční příspěvek ČKS, vyplňte prosím po odeslání abstraktu přiložený formulář a odešlete na adresu ČKS (společně s kopií abstraktu). O další není nutné se starat (zajištění ubytování a úhrada reg. poplatku). Průběžně vás pak budeme informovat o organizačních záležitostech.

Lenka Buchtová 
Česká kardiologická společnost, Pekařská 72, 602 00 Brno 
Tel: 543 213 825 (724 344 314), fax: 543 213 830, e-mail: buchtova@kardio-cz.cz

ČKS žádosti přijímá pouze do 20. března 2006!


Soubor typu pdf52-prispevek-14th-alpeadria.pdf(17,1 kB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost