Odborná stanoviska ČKS

Odborné stanovisko k periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčbě u plánovaného bronchoskopického vyšetření - rok 2016 text ke stažení
Aktualizované stanovisko České společnosti pro hypertenzi k provádění renálních denervací u rezistentní hypertenze - rok 2015 text ke stažení
Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel - novelizace 2012 text ke stažení

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost