Odborná stanoviska ČKS

Odborné stanovisko České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) k chirurgické léčbě fibrilace síní text ke stažení
e-Health: Odborné stanovisko Evropské kardiologické společnosti.
Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností
text ke stažení
Odborné stanovisko: Centra péče o nemocné po srdeční zástavě - rok 2017 text ke stažení
Odborné stanovisko: Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v České republice - rok 2017 text ke stažení
Odborné stanovisko k periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčbě u plánovaného bronchoskopického vyšetření - rok 2016 text ke stažení
Aktualizované stanovisko České společnosti pro hypertenzi k provádění renálních denervací u rezistentní hypertenze - rok 2015 text ke stažení
Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel - novelizace 2012 text ke stažení

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost