Složení výboru ČKS

pro funkční období 2015–2019

Předseda

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
FN Olomouc – kardiologická klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel./fax: + 420 588 443 201
e-mail: milos.taborsky@seznam.cz

Asistentka předsedy ČKS Radka Tichá
e-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz
mobilní telefon: 725 483 718


První místopředseda a statutární zástupce předsedy pro období 2015–2019

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
Kardiocentrum FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: 267 162 757
e-mail: petr.widimsky@fnkv.cz


Vědecký sekretář

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
II. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: + 420 224 962 605
e-mail: ales.linhart@vfn.cz


Pokladník

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Kardiocentrum Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.: + 420 257 272 208
e-mail: ostadal.petr@gmail.com


Místopředseda pro vzdělávání a standardy

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC.
Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: + 420 377 103 160
e-mail: rokyta@fnplzen.cz


Místopředseda pro pracovní skupiny

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum FN v Motole
V úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: + 420 224 432 900
e-mail: jan.janousek@lfmotol.cuni.cz


Místopředseda pro otázky úhrad péče

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
FN Brno, Interní kardiologická klinika
Jihlavská 20, 639 00 Brno
tel.: + 420 532 232 205
e-mail: pkala@fnbrno.cz


Šéfredaktor časopisu Cor et Vasa

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC
II. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: + 420 224 922 628
e-mail: mascher@vfn.cz


Členové výboru

MUDr. Michael Želízko, CSc. mize@ikem.cz
prof. MUDr. Petr Neužil, DrSc., FESC pneuzil@seznam.cz
MUDr. Robert Čihák, CSc. roci@ikem.cz
doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. martin.fiala@gmail.com
doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. stasek@fnhk.cz

Revizní komise

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. jbelo@vfn.cz
doc. MUDr. Jan Hutyra, Ph.D. martinhutyra@seznam.cz
MUDr. Marian Branny, Ph.D. mabranny@gmail.com

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost