Kontakty

Česká kardiologická společnost, z. s.
Netroufalky 6b
625 00 Brno 

Rezidence Kavčí Hory
K Sídlišti 1728
140 00 Praha 4

Tel.: 543 213 825
IČ: 601 66 789
DIČ: CZ60166789
Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
Číslo účtu: 276704332/0300
IBAN: CZ05 0300 0000 0002 7670 4332
SWIFT: CEKOCZPP
Sekretariát: cks@kardio-cz.cz
Sekretářka: Iva Pavézková – pavezkova@kardio-cz.cz , tel: 722 905 470
Vedoucí sekretariátu:    Ludmila Klímová – klimova@kardio-cz.cz, tel.: 602 536 849
Ekonomka: ing. Kamila Prchalová – prchalova@kardio-cz.cz, tel: 606 079 023

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost