Den mladých kardiologů 2006

  13. 6. 2006

Česká kardiologická společnost pořádá letos již „XXXII. DEN MLADÝCH KARDIOLOGŮ“, který se bude konat 13. června 2006 v prostorách Arcibiskupství pražského na Hradčanském náměstí 16.

Podmínkou účasti je sdělení z oblasti kardiovaskulární problematiky a věk do 35 let včetně. Přihlásit se mohou i kolegyně a kolegové, kteří se účastnili a umístili v minulosti na předních místech, pokud splňují obě výše uvedené podmínky.

Přihlášky s názvem sdělení, autory, názvem pracoviště a abstraktem (max. formát A4) zašlete laskavě na disketě do 14. dubna 2006 na adresu:

MUDr. Petr Frídl, CSc. 
Kardiologie Na Bulovce s.r.o. 
Na Truhlářce 62 
180 85 Praha 8 
Tel.: 266 083 051, e-mail p.fridl@seznam.cz

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost