Kardiologické dny 2006

  23. 11. 2006

PROGRAMČtvrtek 23. 11. 2006

09.45 – 9.50 – zahájení M. Aschermann

09.50 – 11.30  I. výukový blok postgraduálního vzdělávání v kardiologii 
koordinátor: P. Widimský 
předsedající: J. Hradec, J. Vítovec

09.50 – 10.00 M. Aschermann: Kde se mohou školit budoucí kardiologové? 
10.05 – 10.30 J. Vítovec: Co vše musí budoucí kardiolog znát z propedeutiky srdce? 
10.35 – 11.00 J. Kautzner: Interpretace EKG z pohledu arytmologa 
11.05 – 11.30 B. Ošťádal: Patofyziologie přenosu kyslíku

11.30 – 11.50 – přestávka

11.50 – 12.55 Oponentura guidelines I. 
předsedající: M: Aschermann, J. Veselka 

11.50 - 12.10 J. Beneš: Infekční endokarditida – Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe 
12.10 – 12.20 oponenti: J.Hradec, J.Dominik 
12.25 - 12.45 J.Popelová: Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti 
12.45 - 12.55 oponenti: P.Frídl, J.Koudelková

13.00 – 14.00 Periferní vaskulární intervence 
předsedající: M. Želízko, A.Linhart

13.00 – 13.15 J. Veselka: Katetrizační léčba obliterující aterosklerózy karotických tepen 
13.15 - 13.30 J. Procházka: Katetrizační léčba ICHDK 
13.30 – 13.45 P.Vařejka: Intervenční výkony na aortě 
13.45 - 14.00 M. Želízko: Intervenční výkony na renálních tepnách

14.00 – 15.00 oběd

15.00 – 16.00 Grantové projekty hodnocené v kategorii A 
koordinátor: J. Špinar 
předsedající: H.Rosolová, P. Niederle

15.00 – 15.15 I.Šteiner: Vztah morfologie plicních žil k fibrilaci síní se zvláštním zřetelem na izolovaný síňový amyloid 
15.15 – 15.30 J. Janoušek: Chronická srdeční resynchronizační léčba u pacientů s vrozenou srdeční vadou 
15.30 – 15.45 H.Rosolová: Zlepšení rizikového profilu ischemické choroby srdeční ovlivněním skryté deprese 
15.15 – 16.00 L.Špinarová: Genetické podklady humorální aktivace u chronického srdečního selhání

16.00 – 16.30 přestávka

16.30 – 17.40 Novinky v technologiích 
Předsedající: J. Kettner, M. Táborský

16.30 - 16.50 O.Aschermann: Stenty po ESC 2006? 
16.55 - 17.15 L.Groch: Budoucnost interveční kardiologie 
17.20 - 17.40 P.Neužil: Elektrofyziologické intervence navigované magnetickou rezonancí – blízká budoucnost? 
17.50 – 18.00 M.Aschermann: předání cen vítězům Dne mladých kardiologů 2006

18.00 – 18.30 odjezd autobusů na společenskou akci

19.00 Recepce ČKS - Valdštejnská restaurace – Dům u tří čápů, Valdštejnské náměstí, P-1


Pátek 24. 11. 2006

09.00 – 10.35  II. výukový blok postgraduálního vzdělávání v kardiologii 
koordinátor: P. Widimský 
předsedající J.Widimský senior

09.00 – 09.15 J. Widimský junior: Patofyziologie systémové hypertenze 
09.20 – 09.35 P. Jansa: Patofyziologie plicní hypertenze 
09.40 – 10.05 J. Kvasnička: Invazivní a neinvazivní hodnocení hemodynamiky u srdečních vad, srdečního selhání, konstriktivní perikarditidy a tamponády. 
10.10 – 10.35 M. Pěnička: Zobrazovací metody v kardiologii

10.35 – 11.00 – přestávka

11.00 – 12.05 – Oponentura guidelines II. 
předsedající: I. Málek, P. Neužil

11.00 - 11.20 J.Špinar: Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického Srdečního selhání – guidelines ČKS 2006 
11.20 – 11.30 oponenti: A.Linhart, J.Vojáček 
11.35 - 11.55 J.Kautzner: Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy 
11.55 - 12.05 oponenti: L.Haman, M.Fiala

12.05 – 12.30 – přestávka

12.30 – 14.00 Kazuistická sdělení - volná témata 
koordinátoři a předsedající: J.Kautzner, J.Vojáček

14.00 – 14.05 – závěr

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost