7. mezioborový seminář českých regionů

  26. 5. 2006

Termín:  26.–28. května 2006

Místo:  zámek Hrubá Skála, lázně Sedmihorky
Určeno pro:    celorepubliková akce 
Lékaři: kardiologie, gastroenterologie, intervenční radiologie a všeobecná interna


PROGRAM

2 denní seminář s bloky 
kardiologie/angiografie – indikace k intervenčním výkonům, valiabilita myokardu, koronární reserva, KPCR resuscitace, elektrofyziologie a její metody, kardiostimulace, kordiogenní šok 
gastroenterologie + hepatologie – virové hapatitidy a jejich současná léčba, nespecifické střevní záněty u dětí a dospělých – rozdíly a dispenzarizace nemocných, nádory podjaterní krajiny, kardcinoid, endosonografie a FANB, diferenciální diagnostiky nádorových onemocnění, pankreatologie 
intervenční kardiologie – renovaskulární hypertense z pohledu radiointervenčních zákroků, NCH miinivazivní intervence, MRCP versus ERCP

Přednášející a přesná znění budou známa během měsíce ledna 2006.

Přihlášky k účasti: uzávěrka 30. dubna 2006 
Veškeré propozice kongresu, včetně definitivního programu: 10. května 2006 
Předběžný program s pozvánkami: 1. března 2006

MUDr. Zdeněk Papík, PhD. 
II. interní klinika FN Hradec Králové

 

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost