VIII. Sympozium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

  23. 2. 2006

Pacient po operaci srdeční vady


Pardubice, 23. - 24. února 2006 
Univerzita Pardubice

Vážení a milí přátelé,

Příští, již osmé setkání Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti se bude konat opět v Pardubicích v aule Univerzity Pardubice. Mírnou změnou je datum konání . Vrátili jsme se k původnímu únorovému termínu. Hlavním důvodem je menší riziko termínových kolizí s jinými odbornými akcemi v tomto období. Tématem sympózia bude Pacient po operaci srdeční vady. 
Ubytování bude zajištěno v hotelu Labe a v hotelu Harmony. V příloze naleznete přihlášku k účasti a ubytování. Přihlášku k účasti zašlete do 15. 12. 2005 na adresu: Jiřina Špelinová, vrchní sestra, Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, 532 03 Pardubice. Obálku označte nápisem Chlopenní vady. 
Je možno ji odeslat také elektronicky na adresu: spelinova@nem.pce.cz. 
Sjezdový poplatek je 450 Kč a zaplaťte jej do 31. 1. 2006 přiloženou složenkou nebo převodem na účet České kardiologické společnosti, bankovní spojení 464517024/0400, variabilní symbol 0230. Při platbě na místě či po termínu je sjezdový poplatek stanoven na 550 Kč. Poplatek na jednodenní účast je 300 Kč. 
Při registraci předložte potvrzení o zaplacení.

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta musí být odeslány do 30. 11. 2005 na adresu vrchní sestry Jiřiny Špelinové (je uvedena níže). 
Abstrakta odesílejte v digitální podobě. Musí být vytvořena v textovém editoru Word 5,0 a vyšším. Používejte Times New Roman velikosti 10, nepoužívejte zvýraznění a různé velikosti písma. Autory uveďte včetně pracoviště. Zároveň přiložte pro kontrolu vytištěný text. Text nesmí přesahovat jednu stranu formátu A4 a může obsahovat pouze jednu tabulku. Pro přednášející bude připravena dataprojekce z Power Pointu,videoprojektor, DVD, projekce diapozitivů a zpětný projektor.Přednáška je limitována 10 minutami, délka vyzvané přednášky je dána dohodou mezi předsedou pracovní skupiny a vyzvaným přednášejícím. 
Přihlášení účastníci dostanou v lednu 2006 definitivní program a pokyny pro účastníky, aktivní účastníci budou včas informováni e-mailem, případně dopisem. 
Srdečně Vás všechny zveme jménem výboru Pracovní skupiny i jménem organizačního výboru. Doufáme, že se i příští naše setkání vydaří podobně jako předchozí ročníky a těšíme se na shledání v únoru 2006 v Pardubicích.

Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc.
Předsedkyně Pracovní skupiny
Chlopenní a vrozené vady v dospělosti 
České kardiologické společnosti

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Předseda organizačního výboru

Okruhy přednášek:

1. Reziduální nálezy po operaci srdeční vady 
2. Reoperace srdečních vad 
3. Infekční endokarditida 
4. Antikoagulační a antiagregační léčba po operaci srdeční vady 
5. Kazuistiky

Termín zaslání abstrakt a přihlášky k aktivní účasti: 
30.11.2005 

Termín přihlášky k pasivní účasti: 
15.12.2005 

Registrační poplatek: 
platba do 31.1.2006: 450 Kč 
platba po 31.1.2006: 550 Kč 
platba za jednodenní účast: 300 Kč 

Bankovní spojení: 
464517024/0400, variabilní symbol 0230 

Kontaktní adresa: 
Jiřina Špelinová, vrchní sestra, Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, 532 03 Pardubice 
tel.: 466 014 102, mobil: 606 514 088, fax: 466 014 104 
e-mail: spelinova@nem.pce.cz 

Výbor PS Chlopenní a vrozené vady v dospělosti: 
Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc. 
MUDr. Miroslav Brtko 
MUDr. Petr Frídl, CSc. 
Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 
Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. 
MUDr. Eva Mandysová, CSc. 
MUDr. Petr Tax 

Organizační výbor: 
Prim. MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 
MUDr.Libor Hemžský 
MUDr. Jiří Vondrák 
Jiřina Špelinová 
Dagmar Trojanová 
Blanka Matisková


Soubor typu pdfpřihláška(36,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpozvánka(25,3 kB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost