Základní informace PS Pediatrická kardiologie

Předseda

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
FN a LF UP Olomouc
Dětská klinika
I.P. Pavlova 6
775 20  Olomouc
Tel: + 420 585 854 493

Aktuálně

35. Šamánkovy Poděbrady a 45. Motolský seminář, 5. – 7. ledna 2023, Poděbrady


10. víkendový EKG a echo kurz pro pediatry a dětské kardiology
Ve dnech 6. - 8. 9. 2019 se konal pod záštitou pracovní skupiny Pediatrická kardiologie již 10. interaktivní kurz EKG a echokardiografie pro pediatry a dětské kardiology ve Sněžném - Milovech. Tentokrát byl zaměřen kromě tradičních témat na genetické aspekty vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu od dětství po dospělost. Velmi vítaným osvěžením byla série interaktivních EKG a echo kvízů s možností odpovědí přes on-line přístup.
 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost