Základní informace

Předseda

Doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00  Brno
Email: novotný-t@seznam.cz

Uplatnění genetiky v kardiologii se rozšiřuje, je třeba na tento trend reagovat. V řadě oblastí kardiologie se genetika stala nezbytnou součástí péče.

Důraz klademe na spolupráci s asociacemi a pracovními skupinami ČKS.

Naším cílem je rozšířit povědomí o problematice, edukace cestou odborných akcí, spolupráce na tvorbě a novelizaci odborných doporučení. Je nutno definovat standardy pro diagnostiku a interpretaci výstupů kardiogenetiky. 

Zveme Vás ke spolupráci. Přihlásit se můžete přes Váš účet (v záložce Moje členství v PS a Asociacích kliknete na Změnit a potvrdíte zájem o členství v této skupině). Členem sekce může být pouze člen České asociace preventivní kardiologie + aktivní člen v ČKS jako řádný, čestný, nebo mimořádný člen.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost