Základní informace

Zveme Vás ke spolupráci. Přihlásit se můžete v on-line systému ČKS (www.cksonline.cz) přes Váš účet (v záložce Moje členství v PS a Asociacích kliknete na Změnit a potvrdíte zájem o členství v této skupině). Členem sekce může být pouze člen České asociace preventivní kardiologie + aktivní člen v ČKS jako řádný, čestný, nebo mimořádný člen.

Předseda

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel./fax: + 420 588 443 201
e-mail: milos.taborsky@seznam.cz

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost