Základní informace

Předseda

Doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
FN U Sv. Anny, LF, Masarykova Universita
I. Interní kardio-angiologická klinika
Pekařská 53
Brno, 613 00


Sekce magnetické rezonance srdce, která je součástí České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod, vznikla v roce 2016 jako reakce na předpokládaný prudký rozvoj této metody v České republice. Jejím posláním je sdružovat členy České kardiologické společnosti se zájmem o tuto problematiku. Hlavním cílem sekce je edukace kardiologů v této oblasti včetně spolupodílení se na organizaci odborných akcí v rámci celé asociace. Nedílnou součástí její činnosti bude spolupráce s Radiologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost