Základní informace

Předseda

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel./fax: + 420 588 443 201
e-mail: milos.taborsky@seznam.cz

Zveme Vás ke spolupráci. Přihlásit se můžete v on-line systému ČKS (www.cksonline.cz) přes Váš účet (v záložce Moje členství v PS a Asociacích kliknete na Změnit a potvrdíte zájem o členství v této skupině).


Aktuálně

Komplexní edukační portál k KV problematice pro pacienty
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
s potěšením Vám oznamujeme, že byla spuštěna česká verze komplexního edukačního portálu k KV problematice pro pacienty, který funguje na odkaze https://www.healthy-heart.org/cs/

Healthy-heart.org je portál garantovaný a spravovaný European Association of Preventive Cardiology. Obsahuje tedy aktuální a ověřené informace k řadě témat, o nichž pacienty edukujete a odkaz na portál tak může významně přispět k efektivní edukaci.

Věnovali jsme velké úsilí korekturám při převodu portálu do češtiny, přesto je možné, že najdete místa, která půjde vylepšit nebo je bude nutné opravit. Dejte nám vědět na cks@kardio-cz.cz .

Přejeme hodně úspěchů při používání nového informačního zdroje pro pacienty.

Za ČAPK, Michal Vrablík

 


Soubor typu pdfCardiovascular prevention in Czech Republic(664,9 kB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost