Rámcový rozpočet ČKS na rok 2011

 1. Domácí granty ČKS:
   
  Grantové projekty v trvání nejvýše 2 let zaměřené na klinický výzkum v kardiologii
  Maximální finanční podpora ve výši 150 000 Kč ročně
  Celková podpora z grantového fondu do 600 000 Kč ročně (tj. nejvýše 2 nové granty za rok)
  Pro rok 2011 budou uděleny maximálně 2 grantů.
  Podmínky pro udělení grantu na webových stránkách ČKS
  Výdaje pro rok 2011                                                300 000 Kč + běžící nedočerpané granty
   
 2. Podpora českých registrů
   
  Česká kardiologická společnost podporuje program vytváření českých registrů. Výbor ČKS podpoří již 5 schválených registrů z roku 2008 , celkově částkou 400 000 Kč a určí maximálně 2 nové registry podpořené každý částkou 100 000Kč .
  Pro rok 2011 byl přihlášen registr TAVI, výbor však požádal MUDr. Kalu o upřesnění.
  Návrhy je možno zasílat přímo na sekretariát ČKS do konce dubna 2011.
  Výdaje celkem:                                                600 000 Kč
   
 3. Náklady na prezentaci ČKS na Kongresu ESC v Paříži 2011
   
  vybavení stánku, doplatek za plochu, doprava materiálů, cesta, ubytování a stravné paní Klímové a Pavézkové, účast past-prezidentů ČKS.
  Výdaje celkem:                                                500 000 Kč
   
 4. Účast mladých kardiologů a kardiologických sester na zahraničních akcích
   
  Podmínky a doporučené akce, na které ČKS přispěje, jsou na webových stránkách ČKS.
  Výše příspěvku: max.30 000 Kč na osobu pro 15 lidí.
  Výdaje celkem:                                                450 000 Kč
   
 5. Podpora domácí vzdělávací akce pro mladé kardiology
   
  Příspěvek na registraci akcí zastřešených ČKS,
  Výdaje celkem:                                                150 000 Kč
   
 6. Výdaje členů výborů pracovních skupin v souvislosti se schůzí těchto výborů
   
  Proplacení cestovného a maximálně 400 Kč na osobu jako občerstvení, maximálně 3× do roka.. Požadavek na zaplacení výdajů je nutné dodat nejvýše 1 měsíc po proběhnutí schůze PS na sekretariát ČKS pí. Pavézkové.
  Výdaje celkem:                                                150 000 Kč
   
 7. Platby příspěvků ČKS za členy do European Society of Cardiology a World Heart Federation
   
  Výdaje celkem:                                                220 000 Kč
   
 8. Fond rezerv
   
  Příspěvek ČKS na akce pořádané PS ČKS. Maximální příspěvek na jednu akci na zdanitelný náklad 100 000 Kč. Je nutné předložit vyúčtování pořádané akce výboru ČKS, který rozhodne o schválení.
  Výdaje celkem:                                                maximálně 300 000 Kč
   
 9. Náklady na provoz sekretariátu ČKS
   
  mzdy + sociální a zdravotní pojištění 500 000 Kč
  právní a účetní služby 360 000 Kč
  provozní náklady kanceláře, včetně nákupu telefonů, počít. techniky, inkasa, kancelářské potřeby, web stránky 580 000 Kč
  provoz mobilů funkcionářům a zaměstnanců podle nového provozního řádu 300 000 Kč
  korespondence členům ČKS 220 000 Kč
  silniční daň, parkovné, benzín 50 000 Kč
  reprezentace, vč. Schůzí výboru 40 000 Kč
   
  Výdaje celkem:                                                2 050 000 Kč
   
 10. Podpora v rámci sjezdu ČKS na ceny soutěže Mladí kardiologové
   
  Ceny pro vítěze, odměna organizátorům
  Výdaje celkem:                                                60 000 Kč
   
 11. Akce pořádané ČKS nebo PS ČKS, poplatky za udělení kreditů ČLK     50 000 Kč
   
 12. Nákup bytu v Praze      10 000 000 Kč


  Výdaje celkem 14 830 000 Kč

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost