Výsledky voleb do výboru PS Kardio 35

  6. 4. 2020

Do výboru PS Kardio 35 pro funkční období 2020-2024 bylo ve 2-kolovém řízení zvoleno 6 členů a následně byl zvolenými členy vybrán předseda. Místopředsedou se automaticky stal předseda minulého funkčního období.

Nový výbor bude pracovat v následujícím složení:

  • Předseda: MUDr. Petr Kala, FN Motol
  • Místopředseda: MUDr. Jakub Honěk, Ph.D., FN Motol

Členové v abecedním pořadí:

  • MUDr. Hana Hnátová, FN Motol
  • MUDr. Maria Holická, FN Brno
  • MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D., FNUSA
  • MUDr. Tereza Schimerová, IKEM
  • MUDr. Jiří Vrtal, FN Ostrava

 

Za členy PS: MUDr. Tereza Schimerová.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost