Pohybová aktivita v době pandemie COVID-19

  28. 3. 2020

Pandemie viru SARS-CoV2, známá jako COVID-19, si vynutila rozsáhlá opatření, jejichž účelem je zabránit jeho nekontrolovatelnému šíření. Omezení pohybu na veřejných místech s minimalizací fyzického kontaktu jsou důležitými opatřeními, která ale bohužel mohou vést i k poklesu pohybové aktivity.

I v době pandemie platí doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) vykonávat 150 minut pohybových aktivit o střední intenzitě (člověk je schopen říci krátkou větu na jedno nadechnutí) týdně.

Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejen základem prevence řady onemocnění, ale také podporuje správnou funkci imunitního systému, a snižuje tak pravděpodobnost onemocnění infekční chorobou. Naopak nedostatek pohybu, ke kterému současná situace přispívá, imunitní funkce zhoršuje.

V neposlední řadě pohyb zpravidla pomáhá odplavit úzkost, a tím zvládat lépe stresové situace. Tvoří tak nedílnou součást psychické hygieny, která je v náročných podmínkách karantény zásadní.

Pohybová aktivita je v současné situaci nezbytná a bezpečná, jsou-li zároveň s karanténními opatřeními dodržována následující pravidla.

 • Vyhněte se pohybovým aktivitám o velmi vysoké intenzitě, nejde o trénink na Olympiádu.
 • Při známkách začínající virózy (kašel, zvýšená teplota, zimnice) necvičte.
 • Po odeznění virózy zahajujte pohybovou aktivitu pozvolna.
  • Intenzitu a náročnost pohybové aktivity přizpůsobte předchozímu stupni tréninku.
  • Je nutné respektovat omezení vyplývající z vašich onemocnění, ať už interních či onemocnění pohybového aparátu, případně se předem poradit se svým lékařem.
  • Pokud se při konkrétní pohybové aktivitě nebo cviku objeví bolest, nesnažte se ji překonat.
  • Nezapomeňte na pravidelný pitný režim, racionální stravu a dostatek spánku.
  • I po uvolnění karantény se raději vyhýbejte uzavřeným tělocvičnám a místům s vyšší koncentrací osob, zejména máte-li nějaké chronické onemocnění a/nebo jste-li staršího věku.
  • Buďte pozitivně naladěni. Nezapomeňte, že "veselá mysl je půl zdraví"

Vypracovali: MUDr. Veronika Pudilová, doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Schválil: výbor ČSTL

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost