Výsledky voleb do výboru PS KVFT

  25. 3. 2020

Volební komise PS KVFT ve složení J. Vítovec, O. Ludka a P. Janský zpracovala výsledky II. kola voleb do výboru PS. Do II.kola voleb bylo zasláno celkem 55 platných hlasovacích lístků (neplatných 0).

Nové složení výboru PS KVFT pro volební období 2020-2024 je:
Předseda: prof. MUDr. J.Špinar, CSc
Místopředsedkyně: prof. MUDr.L.Špinarová, Ph.D.

Členové:
Prof. MUDr. Vítovec Jiří CSc
Prof. MUDr. Hradec Jaromír CSc
Prof. MUDr. Ludka Ondřej Ph.D.
Prof. MUDr. Moťovská Zuzana Ph.D.,
Prof. MUDr. Václavík Jan Ph.D.

Za volební komisi: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Prof MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. MUDr. Petr Janský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost