COR SEMPER IUVENIS

  9. 9. 2016

1. ročník slovensko-českého konzilia mladých kardiológov

Milé kolegyne a kolegovia,

   s radosťou Vás chceme informovať o vzniku nového vzdelávacieho podujatia pod názvom „Cor Semper Iuvenis“, ktorého cieľom je okrem získavania aktuálnych poznatkov z oblasti kardiovaskulárnej medicíny, aj zbližovanie a vzájomná spolupráca mladých kardiológov zo Slovenska a Čiech. Podujatie vzniká v spolupráci pracovných skupín Fórum mladých kardiológov a Kardio 35, pod záštitou Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti, menovite jej predsedov prof. Hatalu a prof. Táborského.

Vaše
Fórum mladých kardiológov SKS a Kardio 35 ČKS

Kdy : 9. -10. 9. 2016,
Kde: HOTEL ALEXANDRA, PÚCHOV
Dokumenty ke stažení:
1. oznámení ve formátu PDF
Přihláška k účasti ve formátu PDF
 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost