Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

  5. 11. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní mezinárodní symposium, které se k výročí Dětského kardiocentra uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 v Břevnovském klášteře.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Registrace a podrobné informace na: www.cksonline.cz

Jan Janoušek
Přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole


Kdy: 5. listopadu 2022
Kde: Břevnovský klášter v Praze, Markétská 28/1, 169 01 Praha 6 - Břevnov
Více informací a registrace: webové stránky

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost