Nová pracovní skupina věnovaná trombóze

  28. 4. 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku pracovní skupiny věnované trombóze, který byl odsouhlasen jednomyslně na zasedání výboru České kardiologické společnosti konaném 22.3.2022. Vznik pracovní skupiny je odůvodněn významností problematiky napříč celým spektrem kardiovaskulárních nemocí. Diagnostika a vedení léčby trombózy je součástí každodenní praxe kardiologů, internistů, praktických lékařů a s tím souvisí i zájem odborné veřejnosti.
Intenzivní výzkum arteriální a venózní trombózy, dostupnost nových vysoce efektivních (tím i vysoce rizikových) postupů pro léčbu a prevenci trombózy zadává potřebu orientace v problematice, potřebu přehledného průběžného šíření znalostí a konsenzuálních stanovisek expertů. Cílem těchto aktivit pracovní skupiny je zvýšení adherence k léčbě opírající se o kvalitní evidenci.

Česká kardiologie je lídrem v oblasti klinického výzkumu trombózy a antitrombotik. PS pro Trombózu se zaměří na iniciaci a podporu výzkumných aktivit, stimulaci zájmu a podporu mladých lékařů pří získávání grantů. Bude rozvíjet spolupráci s WG Thrombosis Evropské kardiologické společnosti, s Českou společností pro trombózu a hemostázu při ČLS JEP.

Velmi se těšíme na spolupráci v rámci pracovní skupiny, která bude maximálně podporovat aktivity a cíle České kardiologické společnosti.

Zuzana Moťovská, Petr Kala, Petr Ošťádal, Miloš Táborský, Ivo Varvařovský, Petr Widimský
Zakládající členové

https://www.kardio-cz.cz/ps-pro-trombozu-a-hemostazu-1105/

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost