Události na Ukrajině

  27. 2. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jsme svědky bezprecedentního útoku Ruské federace na území Ukrajiny, svrchovaného členského státu Evropské kardiologické společnosti. Tento demagogicky zdůvodněný atak a krveprolití nevinných lidí nemůže nechat lhostejnou ani odbornou veřejnost.

Česká kardiologická společnost proto vyjadřuje svůj zásadní protest proti barbarskému chování Ruské federace a jejího vedení. Vysoce si vážíme práce našich ruských kolegů, ale nemůžeme být lhostejní ani mlčenliví ke zločinnému počínání vedení jejich státu. Pevně doufáme, že mysl ruských kardiologů nepodlehla demagogii hlásané administrativou Ruské federace a že naši kolegové v Rusku zůstanou nestranní a budou se zasazovat za ukončení agrese své země proti nevinným ukrajinským lidem.

Česká kardiologická společnost vyjadřuje svoji podporu kolegům a kolegyním z Ukrajiny a poskytne jim maximální podporu v rámci možností, které nám aktivity naší společnosti dovolují. Vyzýváme naše kolegy, aby v případě potřeby poskytovali pomoc i obětem války v jejich praxích.

Obáváme se, že agrese Ruské federace se nezastaví před váhavými protesty a polovičatými sankcemi, jichž jsme namnoze svědky. V ohrožení není jen samotná Ukrajina, ale i hodnotový sytém celé svobodné Evropy, k níž se hlásí i naše země. V rámci našich možností proto musíme udělat maximum, abychom se nemuseli obávat v blízké budoucnosti i o bezpečnost naší země. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby se zasadila o důsledný a rozhodný postup v rámci Evropské unie a maximální pomoc Ukrajině, která dnes bojuje a krvácí i za nás všechny.

Váš výbor ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost