2. výjezdní zasedání PS Kardio 35

  25. 5. 2018

Milí kolegové,

ve dnech 25.-27. 5. 2018 proběhne 2. výjezdní zasedání PS Kardio 35. Již je možné se registrovat na e-mailu (pavezkova@kardio-cz.cz). Akce se stejně jako loni bude konat ve Výcvikovém středisku UK Albeř v České Kanadě.  Odborným tématem bude letos "Komplexní management fibrilace síní". Kromě odborného programu bude čas také na sportovní vyžití a neformální setkání s kolegy z jiných pracovišť.

Termín: 25.-27. 5. 2018 , příjezd  možný v pátek, odborný program v sobotu od 9 do 13 hod., sobotní odpoledne bude věnováno sportu (beach volejbal, pěší turistika, kanoe a další)

Místo konání: VS UK Albeř, https://rekreace.cuni.cz/detail/build/11
Ubytování (v chatkách) a stravování od sobotní do nědělní snídaně je plně hrazeno všem členům PS Kardio 35.

Odborný program

  • Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. -  Management pacienta s fibrilací síní: od praktického lékaře po specializované centrum
  • MUDr. Jakub Honěk, Ph.D. - Antikoagulační léčba u pacienta s fibrilací síní
  • Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. - Katetrizační léčba fibrilace síní
  • Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. - Současné trendy v monitoraci pacientů s poruchami srdečního rytmu

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost