Odborná konference – ošetřovatelství v kardiologii

  5. 4. 2008

Odborný garant:
Jitka Panská 
Výbor pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii 
České kardiologické společnosti

Datum konání: 5. dubna 2008 
Místo: FN Bulovka, Praha 8, Přednáškový sál gynekologicko – porodnické kliniky

Registrace: 9:00–9:30 hod.

Zahájení: Bc. Jitka Panská
e-mail: jvpanska@atlas.cz

Program:

I. blok 9:35–10:30 hod. 
Tylová I., Kalinová J.: Vyšetřovací metoda-Holterova monitorace EKG 
Frídl P.: Základní indikace echokardiografie 
Machová K., Kalinová J.: Úloha sestry při jícnové echokardiografii 
Huňáčková V., Pnasaká J.: Infekční endokarditida,kasuistika 28 leté ženy 
Zemanová E.: Plánovaný příjem,dokumentace 
Zezulová R.: Druhy arytmií a jejich léčba 
Neubauerová P.: Elektrická kardioverze

II. blok 11:00–12:30 hod. 
Chomjaková Z.: Ošetřovatelská péče o pacienta po implantaci kardiostimulátoru 
Jindra K.: Ošetřovatelská kasuistika u nemocného s dg.AIM 
Netuková I., Vokurková I.: Plánovaná srdeční katetrizace, PTCA-příprava a ošetřovatelská .péče 
Panská J.: Hodnocení a význam kvality ošetřovatelské péče po invazivních výkonech 
Drexlerová a kol.: Kontrastní látky 
Kuczmanová V., Záleská O.: Koronarograife 
Hrubá E.: PCI při akutním infarktu myokardu – teorie, instrumentarium, Kazuistiky STEMI, NonSTEMI

Přestávka – 12:30–13:30 hod.

III. blok 13:30 - 15:30 hod. 
Ubranová V, Benešová V.: Pravostranná srdeční katetrizace 
Rejdová M., Urbanová V.: Hypertenze,kasuistika 81 leté ženy 
Benšová V., Kánský O.: Balónková mitrální valvuloplastika 
Gabriel F.: Odsátí trombu z infarktové tepny katétrem X-Sizer 
Kánský O.: Úrazy srdce způsobené elektrickým proudem 
Gabriel F.: Elektrofyziologické vyšetření 
Záleská O., Kuczmanová V.: Trvalá kardiostimulace z pohledu sálové sestry 
Erbetrt, M.: Koronární angioplastika

Závěr: 15:30–15:35 hod. Panská J.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost