Vybraná sdělení z XXII. výročního sjezdu ČKS


Soubor typu pdfAkutní infarkt myokardu včera a dnes – Hladká P., Pánková J., Šmolcnopová O.,Placatová L., Trojáková D., Henyš P., Krüger A., Ošťádal P.(463,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDlouhodobé výsledky 24hodinového EKG monitorování (Holter) v Dětském kardiocentru – O. Spurná, S. Dvořáková , J. Hojerová, P. Kubuš(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInfarkt verzus compartment syndrome – Mgr. Kateřina Valdrová(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJiný pohled na dětské kardiocentrum – Léčba cizinců v rámci humanitárních a charitativních projektů – Dana Křivská, Roman Gebauer(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLéčíme správně akutní infarkt myokardu? Srovnání časových intervalů STEMI v letech 2008, 2010 a 2012 – Skřivánková J., Francek L., Doskočilová M., Krausová E., Groch L.(997,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrimoimplantace TKS – kazuistika – Renata Chýlková DiS., Michaela Matějová(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika ošetřovatelské péče u pacientky se srdečním selháním na podkladě dilatační kardiomyopatie při pozdní kardiotoxicitě doxorubicinu – kazuistika – Dagmar Tomášová, Anna Nechvílová, Enikő Szőllősová(407,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSestra ako koordinátorka klinickej štúdie – Mikátová M.(215,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdeční selhání, cesta k transplantaci srdce – Zdenka Poučinská(1,9 MB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost