Prezentace České kardiologické dny 2015


Soubor typu pdfSYNKOPA - M. Táborský (Olomouc)(9,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNÁHLÁ SMRT - P. Neužil (Praha)(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLÉČBA SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ - P. Osmančík (Praha)(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLÉČBA FIBRILACE SÍNÍ - R. Čihák (Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLÉČBA PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE - M. Aschermann (Praha)(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRIZIKOVÁ SKÓRE PRO ODHAD PROGNÓZY SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ - J. Špinar (Brno)(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCHIRURGICKÁ LÉČBA ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ CHOROBY - Z. Straka (Praha)(6,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCHIRURGICKÁ LÉČBA CHLOPENNÍCH VAD - Š. Černý (Praha)(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSNÍŽENÍ RIZIKA MOZKOVÉHO INFARKTU V PRŮBĚHU KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE ČI STENTINGU - D. Školoudík (Ostrava)(975,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEKUNDÁRNÍ PREVENCE A PROGNÓZA NEMOCNÝCH PO CMP - R. Cífková (Praha)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOLYMORFISMY GENŮ KREVNÍCH DESTIČEK, ATEROSKLERÓZA, ŽILNÍ TROMBOEMBOLISMUS - T. Kvasnička (Praha)(919,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEKUNDÁRNÍ PREVENCE ICHS - EUROASPIRE IV. - J. Bruthans (Praha)(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGENETICKÁ PREDISPOZICE K NEŽÁDOUCÍM ÚČINKŮM HYPOLIPIDEMICKÉ LÉČBY - J. Hubáček (Praha)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAKTUÁLNÍ NOVINKY DOAC - ESC 2015 - M. Táborský (Olomouc)(10,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRIVAROXABAN - 3 ROKY ZKUŠENOSTÍ V LÉČBĚ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY - P. Dulíček (Hradec Králové)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPilotní výsledky „Prague OHCA study“ - J. Bělohlávek(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDOČASNÁ OBĚHOVÁ PODPORA V KARDIOLOGII - P. Ošťádal (Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfORGANIZACE PÉČE O PACIENTY S CMP V ČR - A. Tomek (Praha)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDokážeme implementovat novinky v léčbě akutních ischemických iktů do široké praxe? ROLE RADIOLOGA - M. Köcher (Olomouc)(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDokážeme implementovat novinky v léčbě akutních ischemických iktů do široké praxe? ROLE KARDIOLOGA - P. Widimský (Praha)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSTATINOVÁ INTOLERANCE A JEJÍ ŘEŠENÍ V KLINICKÉ PRAXI - H. Vaverková (Olomouc)(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSOUČASNÝ STAV HYPOLIPIDEMICKÉ TERAPIE V ČESKÉ REPUBLICE - H. Rosolová (Plzeň)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPSCK9: NOVÝ LÉČEBNÝ PŘÍSTUP NEJEN PRO FAMILIÁRNÍ HYPERLIPOPROTEINÉMIE - R. Češka (Praha)(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ - R. Rokyta (Plzeň)(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPATOFYZIOLOGIE SRDEČNÍ ISCHEMIE - P. Toušek (Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLÉČBA ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN - F. Roháč (Praha)(867,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZPŮSOBY MĚŘENÍ TK: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE - J. Filipovský (Plzeň)(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf SEKUNDÁRNÍ FORMY ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE - J. Widimský jr. (Praha)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSRDCE A TĚHOTENSTVÍ - P. Gregor (Praha)(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKARDIAK PŘED NEKARDIÁLNÍ OPERACÍ - H. Skalická (Praha)(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBEZPEČNOST LÉČBY PŘÍMÝMI PERORÁLNÍMI ANTIKOAGULANCII - P. Janský (Praha)(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDEFINICE, KLASIFIKACE, EPIDEMIOLOGIE - M. Aschermann (Praha)(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE - M. Hutyra (Olomouc)(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPLICNÍ HYPERTENZE U SRDEČNÍCH A PLICNÍCH ONEMOCNĚNÍ - H. Al-Hiti (Praha)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCHRONICKÁ TROMBOEMBOLICKÁ PLICNÍ HYPERTENZE - P. Jansa (Praha)(16,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAZUISTIKA Č. 1 - T. Paleček (Praha)(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAZUISTIKA Č. 2 - H. Línková (Praha)(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAZUISTIKA Č. 3 - R. Kočková (Praha)(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAZUISTIKA Č. 4 - E. Mandysová (Praha)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNON-STE AKS - P. Widimský (Praha)(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKOMOROVÉ ARYTMIE A NÁHLÁ SMRT - M. Táborský (Olomouc)(11,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCHOROBY PERIKARDU - A. Linhart (Praha)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfINFEKČNÍ ENDOKARDITIDA - K. Linhartová (Praha)(7 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost